Rekenprogramma’s binnenvaart

Wikis > Rekenprogramma's binnenvaart

Hier staat de actuele versie van de rekenprogramma’s binnenvaart in zip formaat.
Om deze programma’s te kunnen gebruiken heeft u een bestand gebruiker.txt nodig dat in dezelfde directory als de exe file moet staan. Het bestand gebruiker.txt wordt door het NBKB verstrekt.

Bemanning 2017 – V 1.0 Het programma geeft de mogelijkheid om de minimale bemanning van schepen op de binnenwateren te bepalen. Door een paar eenvoudige keuzen te maken is de samenstelling van de bemanning direct bekend. Alle relevante wettelijke bepalingen zijn in de helpschermen verwerkt.

DodeHoek  – V 2.1 Hiermee kunt u de dode hoek van een schip bepalen vanuit de afmetingen die u in een schets kunt invullen.

Duwen  (Nederland) – V4.1  Met behulp van dit programma kan voor bestaande duwboten (dit zijn schepen die op tijd een BSB certificaat verkregen hebben) de omvang van het te duwen konvooi bepaald worden. Dit gaat met behulp van de formules uit de beleidsregel.

Glas – V 2.1 Met dit programma kan de benodigde glasdikte worden berekend. Tevens is het mogelijk om van een raam met gegeven afmetingen en dikte de druk te bepalen waarop het raam volgens NEN-ISO norm 3903 Annex B bestand is.Bovendien is het mogelijk om bij gelaagd glas de vergelijkbare dikte te berekenen.

Grootspant  – V 5.2 Met behulp van dit programma kan de langsscheepse sterkte van een binnenschip gecontroleerd worden.

Hellingproef – V 3.3 Op Passagiersschepen met een lengte waterlijn tot 25 meter kan de stabiliteit aangetoond worden door middel van een praktische stabiliteitsproef met (een gewicht van) de helft van het aantal passagiers.
Dit programma ondersteund deze proef door de resultaten op overzichtelijke wijze vast te leggen en de noodzakelijke berekeningen uit te voeren. De expert blijft echter verantwoordelijk voor de interpretatie van de uitkomsten van de proef. Hij zal ook zelf het vrijboord moeten bepalen.

Paneelberekening  Een Exel bestand waarmee vanuit de afmetingen van een paneel, de druk en toegelaten spanning de benodigde plaatdikte berekend kan worden.

 Plaat  – V 6.3 Dit programma berekent afkeurmaten voor het vlak, kim en huid van binnenschepen.
Tevens kan de benodigde dikte van schotten en de maximale speling van schroefassen en roerkoningen berekend worden. – Aangepast maart 2021 geen afwijkende dikte bunkerstations meer

Printen – V 2.0 Dit programma is uitsluitend bestemd om de opgeslagen afdrukken te openen en af te drukken.

Proefvaart – V 14  Met behulp van dit programma kan men de resultaten van een proefvaart uitwerken.
Vanuit de gemeten snelheid en stopweg, die nooit helemaal aan de eisen voldoen, wordt bepaald hoeveel lading een schip of duwkonvooi maximaal kan vervoeren.profielen  Een Exel bestand waarin alle gegevens zoals oppervlak, weerstandsmoment en traagheidsmoment van profielen te vinden zijn.

Schip – V 9.4 Met behulp van dit programma is het onder andere mogelijk om de benodigde ankers,kettingen, meerdraden en de benodigde capaciteit van het lenssysteem te berekenen.

Hier staan de helpbestanden bij de rekenprogramma’s in zip formaat.
Als deze uitgepakte bestanden in een map delprog help, direct onder de map delprog waarin de rekenprogramma’s staan gezet wordt kunt u deze met de F1 toets vanuit het betreffende rekenprogramma starten.
De helpbestanden kunnen echter ook rechtstreeks geopend worden.

Bemanning 2017

DodeHoek

Duwen

Glas

Grootspant

Hellingproef

Plaat

printhelp

Proefvaart