Inspecteur in de buurt

Onze Inspecteurs

Bij NBKB is een groot aantal van de gerenommeerde Nederlandse inspecteurs op het gebied van de binnenvaart aangesloten. Zij beschikken over jarenlange expertise op het gebied van keuringen in de binnenvaart en hebben in de afgelopen jaren alle benodigde aanvullende kennis en vaardigheden voor het uitvoeren van het gehele inspectietraject opgedaan. NBKB inspecteurs voeren jaarlijks meer dan 1500 inspecties uit. NBKB is daarmee de grootste Nederlandse Particuliere Instelling die gezamenlijk met en in opdracht van de Nederlandse en Luxemburgse overheid certificeringen uitvoert. Gedurende de afgelopen jaren zijn door het NBKB diverse theorie- en praktijkcursussen opgezet teneinde de inspecteurs bekend te maken met de nieuwste en gewijzigde wet- en regelgeving, keuringsmethodiek, geluidsmeting en dergelijk over de volle breedte van de door het NBKB te certificeren type vaartuigen. Ook nieuwe NBKB inspecteurs dienen, afgezien van een vereiste basiservaring, een uitgebreid opleidingstraject te doorlopen alvorens zij tot certificerende inspecties namens het NBKB kunnen overgaan.Download Inspecteuroverzicht

Bij u in de buurt

Certificaatpapier »