Over ons

Home > Over ons

Hulp nodig?

Altijd snel antwoord op werkdagen van 08:30 – 17:00.

Het NBKB bestaat uit een professioneel team van NBKB medewerkers en NBKB inspecteurs die gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor het uitvoeren van certificerende inspecties en de afgifte van certificaten van vaartuigen in de binnenvaart die niet onder een klassenbureau vallen. 

Hiervoor beschikt het NBKB over een mandatering door de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) voor het afgeven van certificaten en een accreditatie door de Raad voor Accreditatie voor het uitvoeren van certificerende inspecties en keuringen onder NEN-EN-ISO/IEC 17020:2012

Jaarlijks worden meer dan 1500  inspecties uitgevoerd, waarmee NBKB de grootste marktpartij is t.a.v. van binnenvaartschepen die niet onder een klassenbureau vallen.

2017

Taakoverdracht ILT van uitvoeren van Mast- en Tuigagekeuring

Naar aanleiding van het OVV rapport ‘Mastbreuk Harlingen (2017) wordt het uitvoeren van Mast- en Tuigagekeuringen door het ILT middels taakoverdracht overgedragen aan de Keuringsinstellingen. Vanaf dit moment

2017
2014

Het NBKB tekent overeenkomst met Luxemburg

Op 10 maart 2014 is door het Nederlands Bureau Keuringen Binnenvaart (NBKB) de overeenkomst getekend met het Gouvernement van het Groothertogdom Luxemburg voor uitvoer van certificerende inspecties van in Luxemburg geregistreerde binnenvaartschepen, die niet onder een Klassenbureau vallen.

2014
2013

Mandatering door inspectie leefomgeving in transport (ILT)

Sinds 29 november 2013 is NBKB gemandateerd om in opdracht van de overheid de inspecties van binnenvaartschepen uit te voeren, die niet onder een klassenbureau vallen, en daarvoor de officiële certificaten af te geven.

2013
2012

Eerste accreditatie door de RVA

Het NBKB is op 19 december 2012 door de Raad voor Accreditatie geaccrediteerd op basis van de NEN-EN-ISO/IEC 17020:2012 voor inspecterende instellingen.

2012
2012

Implementatie binnenvaart certificatie systeem (BCS)

Op 1 juni 2012 is het door NBKB ontwikkeld Binnenvaart Certificatie Systeem (BCS), in gebruik genomen.

De koppeling met het automatiseringssysteem WIOB van IL&T is ook vrij snel hierna geïmplementeerd.

2012
2011

Stichting NBKB aangewezen om namens IVW keuringen uit te voeren

De Stichting Nederlands Bureau Keuringen Binnenvaart (NBKB) is door de Inspectie Verkeer en Waterstaat aangewezen om voortaan de keuringen van IVW uit te voeren.
Het betreft daarbij het gehele traject van aanvraag tot certificatie te komen.

Het gaat om inspecties van schepen:
– pakket 1b (tankschepen, vervoer van gevaarlijke stoffen zonder klasse),
– pakket 2 (schepen voor droge lading) en
– pakket 3 en 4 (passagiersschepen, sleep- en duwboten en patrouillevaartuigen).
 
IVW (nu ILT) blijft verantwoordelijk voor het verstrekken van het officiële certificaat
Na een eerste beoordeling door de Raad voor Accreditatie is aan de Stichting NBKB een ontvankelijkheidverklaring verstrekt op grond waarvan de voorlopige aanwijzing van IVW heeft plaats gevonden. NBKB ontving haar voorlopige aanwijzing op 23 juni 2011.

2011
2009

Nieuw beleid IVW

Beleid Inspectie Verkeer en Waterstaat, Toezichteenheid binnenvaart (IVW) 06-03-2009
Hiermee  is door de Inspectie Verkeer en Waterstaat (IVW) een nieuw beleid ten aanzien van de aanwijzing van particuliere instellingen of natuurlijke personen voor het verrichten van bepaalde werkzaamheden die samenhangen met het onderzoek van binnenschepen ingevoerd.

De betreffende keuringen worden vanaf dat moment uitgevoerd door erkende experts en erkende expertisebureaus (PEB’s), die hiervoor door IVW (voorheen Scheepvaartinspectie) enkele jaren geleden als dusdanig zijn aangewezen.

Om in het kader van het nieuwe beleid aangewezen te worden, moet worden voldaan aan een aantal eisen. Daartoe behoren onder meer het hanteren van een gangbaar kwaliteitswaarborgingssysteem onder NEN-EN-ISO/IEC 17020 (algemene criteria voor het instellingen die inspecties en keuringen verrichten)

2009
2008

Taakoverdracht certificering en meting

Op 29 mei 2008 is in het Algemeen Overleg van de Tweede kamer met de toenmalig Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat het visiedocument “Toezicht Binnenvaart Deel 1: Taakoverdracht certificering en meting” (TBD1) opgesteld. Hierin is het nieuwe beleid van de overheid ten aanzien van het certificeren van binnenschepen vastgelegd. De doelstelling was destijds tot volledige taakoverdracht van certificering en meting te komen per eind 2012.

2008
2005

IVW heeft het NBKB op 5 september 2005 de Beschikking als PI (IVW-2005.0397) voor drie jaar afgegeven, en deze op 28 april 2008 verlengd voor nog eens vijf jaar. Deze Beschikking houdende aanwijzing als particuliere instelling (PI) voor het verrichten van bepaalde werkzaamheden samenhangend met het onderzoek van binnenschepen.

2005
2003

Oprichting NBKB

Het NBKB is opgericht op 27 maart 2003 in Rotterdam.

In mei 2003 is door toenmalig Inspectie Verkeer en Waterstaat (IVW) aan genoemde inspecteurs individuele Beschikkingen afgegeven voor het verrichten van bepaalde werkzaamheden samenhangend met het onderzoek van binnenschepen.

In deze Beschikkingen heeft IVW destijds tevens aangegeven  dat de inspecteur (de natuurlijke persoon) zijn werkzaamheden verricht in dienst van een voor het onderzoek van binnenschepen aangewezen particuliere instelling (PI).

2003
Scroll to Top