Missie, visie en doelstellingen 

Home > Over ons > Missie, visie en doelstellingen 

Hulp nodig?

Altijd snel antwoord op werkdagen van 08:30 – 17:00.

“Stichting NBKB werkt, zonder winstoogmerk, aan een eerlijke, veilige en milieuvriendelijke binnenvaart, door de juiste certificering van vaartuigen, zodat iedereen op het water veilig kan werken, wonen en/of recreëren”.

Stichting NBKB wil bijdragen aan de kwaliteit, de veiligheid, het vertrouwen en de duurzaamheid van de binnenvaart en deze bevorderen, middels het uitvoeren van centraal gecoördineerde inspecties namens de Nederlandse overheid.
Stichting NBKB is hiervoor aangewezen door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie (I258).

Het NBKB wil hét aanspreekpunt zijn voor scheepseigenaren en zorgdragen voor een soepele certificering van de vaartuigen. Haar werkzaamheden zijn erop gericht om met de beschikbare expertise kwalitatief hoogstaande dienstverlening aan de nationale en internationale binnenvaartmarkt aan te bieden, door uniform uitgevoerde en bewaakte inspecties.
Het aandachtsgebied van het NBKB omvat de takenpakketten van haar accreditatiescope: vrachtschepen (droge lading), tankschepen (vervoer van gevaarlijke stoffen zonder klasse), passagiersschepen, sleep- en duwboten en patrouillevaartuigen. Daarnaast certificeert het NBKB: drijvende werktuigen en pleziervaartuigen.

Het NBKB heeft zich ten doel gesteld:

  • Dat de binnenvaartmarkt op uniforme wijze (Level Playing Field: speelveld en spelregels) wordt bediend.
  • Bij te dragen aan duurzaamheid, innovaties en milieuvriendelijkheid van vaartuigen.
  • Werken aan de juiste certificering van vaartuigen.
  • Expertise en ervaring van de binnenvaartexperts beschikbaar stellen aan de binnenvaartmarkt.
  • Ervoor te zorgen dat bij inspecties, het te inspecteren vaartuig zo min mogelijk stilligt en de scheepseigenaar ontzorgt wordt.
Scroll naar boven