Werken bij NBKB

Home > Werken bij NBKB

Hulp nodig?

Altijd snel antwoord op werkdagen van 08:30 – 17:00.

Werken bij NBKB

De Stichting Nederlands Bureau Keuringen Binnenvaart (NBKB) is een door de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) gemandateerde particulier instelling voor het uitvoeren van certificerende inspecties op binnenvaartschepen, waarbij door het NBKB de certificaten worden verstrekt. Dit geldt voor in Nederland en in Luxemburg geregistreerde vaartuigen.

Het NBKB is voor deze werkzaamheden geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie (RvA I258)

Inspecteur bij het NBKB

Lijkt het je iets om de hele dag voor je werk buiten te zijn en de kwaliteit en veiligheid van de Binnenvaart te vergroten?

Het NBKB is erop gericht om met de beschikbare expertise, kwalitatief hoogstaande dienstverlening aan de nationale en internationale binnenvaartmarkt aan te bieden.

Het NBKB heeft met een groot aantal inspecteurs een samenwerkingsovereenkomst gesloten. Zij beschikken over jarenlange expertise op het gebied van keuringen in de binnenvaart. In de afgelopen jaren hebben zij alle benodigde aanvullende kennis en vaardigheden voor het uitvoeren van het gehele inspectietraject opgedaan.

Opleidingen en cursussen

Gedurende de afgelopen jaren zijn door het NBKB diverse theorie- en praktijkcursussen opgezet om de inspecteurs op de hoogte te houden over  de nieuwste en gewijzigde wet- en regelgeving, keuringsmethodieken, geluidsmeting en dergelijk over de volle breedte van de door het NBKB te certificeren type vaartuigen. Ook nieuwe NBKB inspecteurs dienen, afgezien van een vereiste basiservaring, een uitgebreid opleidingstraject te doorlopen alvorens zij tot certificerende inspecties namens het NBKB mogen overgaan.

Na afronding van theoretische en praktische toetsen en bij voldoende ervaring wordt de inspecteur voorgedragen aan de Technische Commissie en bij positief advies benoemd tot inspecteur bij het NBKB.

Vereiste kwalificaties:

 • Scheepsbouw- of werktuigbouwkundige kennis op HBO- of een vergelijkbaar niveau.
 • Gewenst ervaring met Casco- en/of Veiligheidskeuringen.
 • Minimaal 1 jaar aantoonbare ervaring m.b.t. het uitvoeren van inspecties van schepen.
 • Bereid tot het volgen van interne of externe opleidingen om benodigde competenties te behalen en werkervaring op te doen.
 • In bezit zijn van een Verklaring omtrent Gedrag (VOG).
 • Beschikken over goede communicatieve eigenschappen.
 • Geen betrokkenheid hebben bij Ontwerp, Fabricage, Levering, Installatie, Onderhoud aan of Commercieel eigendom van Binnenvaartschepen i.v.m. noodzakelijke onpartijdigheid, onafhankelijkheid en voorkomen van belangenverstrengeling.

Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden

 • Verantwoordelijk voor het zelfstandig en correct uitvoeren van inspecties en buitengewone inspecties aan boord van binnenvaartschepen op basis van de gestelde criteria uit wet- en regelgeving.
 • Verantwoordelijk voor het correct laten werken van de benodigde meetapparatuur (wanddiktemeter en geluidsmeter) en deze ook te laten kalibreren.
 • Verantwoordelijk voor een juiste en volledige verslaglegging en rapportage van de uitgevoerde inspecties in de systemen van het NBKB.
 • Verantwoordelijk voor het op niveau houden of verbeteren van zijn vakkennis en bijblijven in het vakgebied m.b.t. wet- en regelgeving.
 • Zich strikt te houden, bij de uitoefening van zijn werkzaamheden, aan de algemene veiligheidsvoorschriften van het NBKB en de specifieke voorschriften bij de opdrachtgever en andere betrokken bedrijven.

Mocht je interesse hebben om te werken als inspecteur voor de binnenvaart dan kan je met ons contact opnemen en je CV en motivatie aan ons op sturen via www.nbkb.nl/contact. Of neem contact op met een van de bij ons aangesloten inspecteurs.

Scroll to Top