Copyright

Home > Copyright

Hulp nodig?

Altijd snel antwoord op werkdagen van 08:30 – 17:00.

Op de inhoud van deze website is de Creative Commons Zero (CC0 Public Domain) verklaring van toepassing. Dit houdt in dat iedere vorm van hergebruik van de inhoud is toegestaan, tenzij bij een bepaald onderdeel (bijvoorbeeld een foto of een document) anders staat vermeld. 

De gebruiker dient de maker van het werk te vermelden, een link naar de licentie te plaatsen en aan te geven of het werk veranderd is. Je mag dat op redelijke wijze doen, maar niet zodanig dat de indruk gewekt wordt dat de licentiegever instemt met je werk of je gebruik van het werk. Citeert u onze inhoud, dan mag u niet de indruk wekken dat wij uw tekst hebben ingezien of goedgekeurd.

Je mag het werk niet gebruiken voor commerciële doeleinden. Onder commercieel gebruik wordt verstaan datgene wat in de eerste plaats gericht is op voor commercieel voordeel of geldelijke compensatie.

De volgende rechten worden door de CC0-verklaring niet gewijzigd en blijven van kracht:

  • octrooirechten en merkrechten
  • rechten van anderen, zoals het portretrecht of privacyrecht
Scroll naar boven