Verloop van de certificering

Home > Certificeren

Hulp nodig?

Altijd snel antwoord op werkdagen van 08:30 – 17:00.

Verloop van de certificering

De Stichting Nederlands Bureau Keuringen Binnenvaart (NBKB) is door de Nederlandse overheid aangewezen om de certificerende inspecties aan vaartuigen, die niet onder een klassenbureau vallen,.  uit te voeren. Daarnaast keurt het NBKB tekeningen, berekeningen en schema’s van vaartuigen die niet onder een klassenbureau vallen.

Een team van gekwalificeerde inspecteurs staat voor u klaar.

Aanvraag

Aanvraag

Indien u de certificering  van uw vaartuig door het NBKB wilt laten uitvoeren, kunt u via de website: aanvraag indienen of via een van onze NBKB-inspecteurs: een opdracht aanvraag indienen: “Inspecteur in de buurt”.
 
Voorafgaand aan de certificerende inspecties dient door u de opdrachtbevestiging met de daarbij horende algemene voorwaarden te worden getekend. Zodra de getekende documenten in ontvangst zijn genomen en ondertekend door de NBKB-inspecteur namens het NBKB, kan met het uitvoeren van de certificerende inspecties worden begonnen.

Aanvraag
Certificerende inspecties

Certificerende inspecties

Maak voor het uitvoeren  hiervan met de door u gekozen NBKB-inspecteur een afspraak.

Het NBKB kan voor uw vaartuig de inspectie uitvoeren overeenkomstig de wettelijk gestelde eisen.

Casco inspectie
Veiligheidsinspectie
Deelinspecties

Dit zijn o.a.: proefvaarten, geluidsmetingen, inbouwverklaringen verbrandingsmotoren, Mast- en Tuigagekeuring en Electra-inspectie
Van de inspecties worden rapportages gemaakt, met daarin vermeld de afwijkingen ten aanzien van de eisen uit wet- en regelgeving.

Certificerende inspecties
Tekeningen, Berekeningen of Schema’s

Tekeningen, Berekeningen of Schema’s

Het NBKB kan naast het uitvoeren van de certificerende inspecties ook zorgen voor de keuring van tekeningen, berekeningen en schema’s van binnenvaartschepen die niet onder een Klassenbureau vallen.

Tekeningen, Berekeningen of Schema’s
Eindinspectie

Eindinspectie

Wanneer u kunt aantonen dat de afwijkingen, reparaties en/of aanpassingen die in de inspectierapporten worden vermeld, zijn verholpen, kunt u een afspraak met de inspecteur inplannen voor een eindinspectie.

Afgifte Voorloping Certificaat
Het voorlopig certificaat wordt alleen afgegeven indien de deugdelijkheid van het vaartuig, de drijvende inrichting of het drijvende voorwerp voor de vaart voldoende gewaarborgd blijkt.

Eindinspectie
Aanvraag aanbeveling / ontheffing

Aanvraag aanbeveling / ontheffing

Het kan zijn dat  tijdens de inspectie wordt geconstateerd dat het vaartuig niet voldoet aan de wettelijke eisen. In sommige gevallen kan hiervoor een aanbeveling en / of ontheffing worden aangevraagd.

De inspecteur zal u hierover informeren.

Deze aanvraag dient door de eigenaar te worden ondertekend en wordt via het NBKB  aangevraagd bij ILT.

Het toekennen van de aanbeveling of ontheffing door ILT kan enkele maanden in beslag nemen. Tijdige aanvraag van de (her)certificatie van uw vaartuig is daarom noodzakelijk .

Aanvraag aanbeveling / ontheffing
Administratieve controle

Administratieve controle

De Technische administratie van het NBKB voert de volledige administratieve controle uit op de door de inspecteur opgestelde rapportages en documenten, aan de hand van de voor het vaartuig geldende wet- en regelgeving. Alle te doorlopen stappen zijn via het door het NBKB ontwikkelde Binnenvaart Certificering Systeem inzichtelijk. Op deze wijze wordt elke stap in het certificeringsproces gecontroleerd. Pas nadat alle stappen zijn goedgekeurd, wordt overgegaan tot de afgifte van het definitieve certificaat.

Administratieve controle
Certificaat

Certificaat

Nadat in het Binnenvaart Certificering Systeem (BCS) van het NBKB voor uw dossier alle te doorlopen stappen zijn gecontroleerd en gefiatteerd, wordt uw originele certificaat aangemaakt en ILT.

Certificaat
Facturatie en afgifte certificaat

Facturatie en afgifte certificaat

Nadat  uw dossier helemaal is afgehandeld wordt de factuur opgesteld.
Hierop zijn de inspectiekosten van de inspecteur en de kosten van het NBKB voor de administratie- en coördinatie en het afgeven van de certificaten  vermeld.
De factuur wordt per e-mail aan u verstuurd, tenzij u dit per post wenst te ontvangen.
Nadat uw betaling door het NBKB is verwerkt wordt het certificaat aan u verstuurd.

Facturatie en afgifte certificaat

Via het NBKB uw vaartuig laten certificeren?

Vul dan direct het formulier in.

Het NBKB kan onder meer de onderstaand vaartuigen certificeren:

 • Drijvende werktuigen
 • Duwboten
 • Motortankschepen
 • Motorvrachtschepen
 • Passagiersschepen
 • Patrouillevaartuigen
 • Pleziervaartuigen
 • Veerponten
 • Vrachtduwbakken

Het NBKB geeft onder meer de volgende certificaten af:

 • (v)UCB : (voorlopig) Unie Certificaat voor Binnenvaartschepen
 • (v)CVO: (voorlopig) Certificaat Van Onderzoek
 • (v)CBB: (voorlopig) Communautair Binnenvaartcertificaat voor Binnenschepen
 • (v)CVGdl: (voorlopig) Certificaat Van Goedkeuring droge lading
 • (v)CVGvl: (voorlopig) Certificaat Van Goedkeuring vloeibare lading
 • CVOF: Certificaat Voor Onderzoek Bunkerstations
 • CVOZ: Speciaal Certificaat Voor Zeeschepen op de Rijn
 • ACBB: Aanvullend Communautair Binnenvaartcertificaat
 • DBO: Duwbijlage Oud
 • DBN: Duwbijlage Nieuw
 • Gevaarlijke stoffenlijst

Links

Scroll naar boven