Over ons

NBKB staat voor kwaliteit, veiligheid en professionaliteit.

Stichting NBKB werkt, zonder winstoogmerk, aan een eerlijke, veilige en milieuvriendelijke binnenvaart, door de juiste certificering van vaartuigen, zodat iedereen op het water veilig kan werken, wonen en/of recreëren.

Het NBKB bestaat uit een professioneel team van NBKB medewerkers en NBKB inspecteurs die gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor het uitvoeren van scheepsinspecties en het afgeven van certificaten voor schepen in binnen- en buitenland. Jaarlijks worden meer dan 1500 inspecties uitgevoerd, waarmee NBKB de grootste marktpartij is.

Geaccrediteerd

NBKB geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie op basis van de NEN-EN-ISO/IEC 17020:2012 norm voor inspecterende instellingen.

1500+ inspecties/jaar

NBKB inspecteurs voeren jaarlijks meer dan 1500 inspecties uit. NBKB is daarmee de grootste Nederlandse Particuliere Instelling die gezamenlijk met en in opdracht van de Nederlandse en Luxemburgse overheid certificeringen uitvoert.

Onafhankelijk en onpartijdig

In onze stichting zijn naast de inspecteurs ook de binnenvaartsector en de transportverzekeraars vertegenwoordigd om erop toe te zien dat de inspecties onafhankelijk en op een hoog kwalitatief niveau worden uitgevoerd.

Kwalitatief hoogstaande dienstverlening voor een snelle afgifte van uw nieuwe definitieve certificaat!

Certificeren

De Stichting Nederlands Bureau Keuringen Binnenvaart (NBKB) is door de Nederlandse en Luxemburgse overheid aangewezen om de inspecties van droge lading schepen uit te voeren.

Wet- & Regelgeving

De voor uw vaartuig geldende wet- en regelgeving is afhankelijk van het type vaartuig en certificaat. Om er zeker van te zijn dat u over de juiste informatie beschikt, raadt het NBKB u aan zich door één van onze inspecteurs te laten informeren.

Scroll naar boven