NBKB neemt deel aan bijeenkomst zeilende passagiersschepen in de binnenvaart

Door:

,

Home > Nieuws > NBKB neemt deel aan bijeenkomst zeilende passagiersschepen in de binnenvaart

Heleen en Johan hebben in Utrecht op donderdagavond 29 september 2022 deelgenomen aan een goede open bijeenkomst met een positieve inzet van vele belanghebbenden in de zeilende passagiersvaart.

Helaas was een noodlottig ongeval (van 31 augustus jl.) de reden dat de Inspectie Leefomgeving en Transport de belanghebbenden in de zeilende passagiersvaart heeft uitgenodigd om de veiligheid binnen de beroepsgroep te verhogen. Veiligheid is voor het NBKB het belangrijkste item binnen onze organisatie.

De aanwezige scheepseigenaren hebben informatie gegeven waar we als keuringsinstantie NBKB van kunnen leren. Dit zullen we ook binnen het NBKB bespreken. Daarnaast is voor ons de informatie van de andere keuringsinstanties RH en BSC, de BBZ als belangenvereniging en de ILT als toezichthouder.

Onder leiding van ILT was er een levendige discussie aan de hand van enkele stellingen.

Punten die door het NBKB worden meegenomen zijn:

  • Een half jaar voor afloop van het Bewijs van Tuigage een herinneringsbrief zenden naar de scheepseigenaar, dat de mast- en tuigagekeuring weer moet worden uitgevoerd.
  • Met de mast- en tuigagekeurders meer overleg houden, zodat men van elkaar kan leren.

We zien er naar uit dat de Inspecteur generaal van ILT, de heer Jan van de Bos, ons uitnodigt voor een nieuwe bijeenkomst.

Scroll naar boven