Klacht / beroep procedure

Home > Klacht / beroep procedure

Klacht of beroep indienen

Klacht/beroep indienen naar aanleiding van een door NBKB uitgevoerde inspectie?

Indien u een klacht / beroep wenst in te dienen naar aanleiding van een door NBKB uitgevoerde inspectie aan boord van uw vaartuig of naar aanleiding van de behandeling van uw dossier, kunt u deze klacht/beroep zenden aan NBKB. Vermeld bij het indienen van uw klacht /beroep de volgende gegevens:

  • Eigenaarsgegevens
  • Scheepsnaam
  • ENI nummer
  • Uw e-mailadres en/of telefoonnummer
  • NBKB Dossiernummer
  • Een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van uw klacht /beroep

Verstuur uw klacht /beroep o.v.v. Klacht / beroep scheepsnaam / scheepsnummer naar:

Bezwaar indienen

Bezwaar indienen naar aanleiding van de afgifte van het certificaat door het NBKB?

Indien u het niet eens bent met de afgifte van uw certificaat kunt u hiertegen, op grond van het bepaalde in de Algemene wet Bestuursrecht, binnen 6 weken na datum waarop dit certificaat aan u is gezonden, schriftelijk bezwaar aantekenen. Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en tenminste te bevatten:

  • Naam en adres van de indiener
  • Dagtekening
  • Een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht
  • De gronden van het bezwaarschrift

U kunt uw bezwaarschrift zenden aan het NBKB welke zorg draagt voor doorzending hiervan aan Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). Verstuur uw bezwaarschrift naar:

Of per post naar:

Nederlands Bureau Keuringen Binnenvaart (NBKB)
Vasteland 78
3011 BN  Rotterdam

NBKB zal u binnen 5 werkdagen een ontvangstbevestiging sturen en uw klacht / beroep in behandeling nemen om in ieder geval binnen 6 weken inhoudelijk op uw klacht/beroep te reageren.

Scroll naar boven