NBKB Commissies

Het Bestuur van het NBKB

Algemeen
Het bestuur is belast met het besturen en het beleid van de Stichting Nederlands Bureau Keuringen Binnenvaart overeenkomstig de statuten.

Samenstelling
Het bestuur bestaat uit  tenminste vier leden en wordt primair gevormd o.a. door een lid van IVR voor zover zij zijn betrokken bij de activiteiten van de stichting.

Huidige Bestuursleden
Mevrouw F.A.E. Klootwijk-de Vries            Voorzitter Bestuur NBKB, Algemeen Secretaris IVR
Dhr. T. Van Dongen                                      Directeur leden EOC
Mevrouw Lijdia Pater – de Groot               Vice voorzitter, Secretaris Nautisch Technische zaken CBRB
Dhr. N. Vonk                                                  Branche directeur Marine & Engineering Allianz Benelux N.V.
Dhr. H. de Jonge                                           Directeur scheepvaart TVM verzekeringen N.V.
Dhr. H. van Bodegraven                              Voorzitter Technische Commissie NBKB
Mevrouw H. Huizenga                                  Hoofd Afdeling Inspectie NBKB
Dhr. J. Schot                                                   Directeur NBKB
Mevrouw A. Kooiman                                   Deputy Underwriting Director Marine bij DUPI

De Technische Commissie van het NBKB

De Technische Commissie van het NBKB

Algemeen
De Technische Commissie adviseert het bestuur ten aanzien van de technische en uitvoeringsaspecten van de keuringen en ten aanzien van de vakbekwaamheid en de opleidingen van de NBKB-inspecteurs op basis van het door het bestuur vastgestelde kader.

Samenstelling
De Technische Commissie bestaat uit minimaal vijf en maximaal twaalf externe leden en is op evenwichtige  wijze samengesteld uit vertegenwoordigers van belanghebbende groeperingen, zijnde scheepvaart, verzekering en scheepsinspecteurs.

Huidige Technische Commissieleden
Dhr. W. Kreusch                                           Voorzitter Koninklijke BLN-SCHUTTEVAER
Dhr. A. Prins                                                  NBKB-monitor en Elektra-inspecteur
Dhr. N.W. de Vries                                       NBKB-inspecteur
Dhr. F. Slokkers                                             NBKB-inspecteur
Dhr. H. van Bodegraven                              Voorzitter Technische Commissie NBKB, NBKB-monitor en inspecteur
Dhr. H. Philipsen                                           NBKB-monitor en inspecteur
Dhr. J. Osseweijer                                         NBKB inspecteur
Dhr. P. Voerman                                           NBKB-monitor en inspecteur
Dhr. Bravenboer                                           Manager Afdeling Inspecties
Mevrouw H. Huizenga                                 Hoofd Afdeling Inspectie NBKB
Dhr. J. Schot                                                     Directeur NBKB

De ad-hoc Commissie van het NBKB

Algemeen
De ad-hoc Commissie beslist in gevallen waarin beroep wordt ingesteld tegen een beslissing van NBKB en/of een NBKB-inspecteur.

Samenstelling
De ad-hoc Commissie bestaat uit drie onafhankelijke leden. Ten minste één van de leden dient de hoedanigheid van meester in de rechten te bezitten. De Ad-hoc commissie wordt samengesteld op het moment dat inzet van een ad-hoc commissie vereist is.

BCS Commissie

Houdt zich bezig met ontwikkelen uniforme documentatie voor het gebruik door alle inspecteurs.

Dhr. H. Philipsen                                           NBKB-monitor en inspecteur
Dhr. J. Osseweijer                                         NBKB inspecteur
Dhr. N.W. de Vries                                        NBKB-keurder en inspecteur
Dhr. P. Voerman                                           NBKB-monitor en inspecteur
Dhr. J. Schot                                                Directeur NBKB

BCS IT Commissie

Houdt zich bezig met ontwikkeling nieuwe IT systemen voor het gebruik door de inspecteurs in de praktijk.

Dhr. S. Kuyltjes                                              CIO SIENN
Dhr. T. Jacobs                                                Business Consultant & Squad Leader SIENN
Dhr. J. Blom                                                   NBKB-inspecteur
Dhr. J.P. Suijkerbuijk                                    NBKB-inspecteur
Dhr. N.W. de Vries                                       NBKB-keurder en inspecteur
Dhr. R. Bravenboer                                      Manager Afdeling Inspectie NBKB
Dhr. J. Schot                                                 Directeur NBKB

Organogram »