NBKB Commissies

Het Bestuur van het NBKB

Algemeen
Het bestuur is belast met het besturen en het beleid van de Stichting Nederlands Bureau Keuringen Binnenvaart overeenkomstig de statuten.

Samenstelling
Het bestuur bestaat uit  tenminste vier leden en wordt primair gevormd o.a. door een lid van IVR voor zover zij zijn betrokken bij de activiteiten van de stichting.

Huidige Bestuursleden

Mevr. F.A.E. Klootwijk-de Vries (Frouwke) Voorzitter Bestuur, Algemeen Secretaris IVR
Dhr. T. Van Dongen (Ton) Directeur leden EOC
Dhr. L. Korvink (Leendert) Secretaris bij Koninklijke Binnenvaart Nederland
Dhr. N. Vonk (Niek) Branche directeur Marine & Engineering Allianz Benelux N.V.
Dhr. H. de Jonge (Hendrik) Directeur scheepvaart TVM verzekeringen N.V.
Dhr. H. van Bodegraven (Hans) Voorzitter Technische Commissie NBKB
Mevr. A. Kooiman (Anneke) Deputy Underwriting Director Marine bij DUPI
Dhr. J. Schot (Johan) Directeur NBKB
Mevr. H.A.J. Huizenga (Heleen) Hoofd Afdeling Inspectie NBKB

De Technische Commissie van het NBKB

De Technische Commissie van het NBKB

Algemeen
De Technische Commissie adviseert het bestuur ten aanzien van de technische en uitvoeringsaspecten van de keuringen en ten aanzien van de vakbekwaamheid en de opleidingen van de NBKB-inspecteurs op basis van het door het bestuur vastgestelde kader.

Samenstelling
De Technische Commissie bestaat uit minimaal vijf en maximaal twaalf externe leden en is op evenwichtige wijze samengesteld uit vertegenwoordigers van belanghebbende groeperingen, zijnde scheepvaart, verzekering en scheepsinspecteurs.

Huidige Technische Commissieleden

Dhr J.W. van Bodegraven (Hans) Voorzitter TC, inspecteur en monitor
Dhr J.P. Osseweijer (Jaco) Inspecteur
Dhr G.P. Voerman (Peter) Inspecteur en monitor
Dhr A.C Prins (Arie) (E-) Inspecteur en monitor
Dhr N.W. de Vries (Wypke) Inspecteur en keurder
Dhr F.J.G. Slokkers (Frans) Inspecteur
Dhr P.J. Verhoeff (Pieter-Jan) Inspecteur
Dhr W. Kreusch (Willy) Koninklijke Binnenvaart Nederland (KBN)
Dhr S. de Rooij (Stefan) DUPI Beursverzekeraars
Dhr J. Schot (Johan) Directeur
Mevr. H.A.J. Huizenga (Heleen) Hoofd Afdeling Inspecties
Dhr R. Bravenboer (René) Manager Afdeling Inspecties

De ad-hoc Commissie van het NBKB

Algemeen
De ad-hoc Commissie beslist in gevallen waarin beroep wordt ingesteld tegen een beslissing van NBKB en/of een NBKB-inspecteur.

Samenstelling
De ad-hoc Commissie bestaat uit drie onafhankelijke leden. Ten minste één van de leden dient de hoedanigheid van meester in de rechten te bezitten. De Ad-hoc commissie wordt samengesteld op het moment dat inzet van een ad-hoc commissie vereist is.

BCS Commissie

Houdt zich bezig met ontwikkelen uniforme documentatie voor het gebruik door alle inspecteurs.

Dhr. J.C.A. Philipsen (Han) Inspecteur en monitor
Dhr. J.P. Osseweijer (Jaco) Inspecteur
Dhr. N.W. de Vries (Wypke) Inspecteur en Keurder
Dhr. G.P. Voerman (Peter) Inspecteur en monitor
Dhr. J. Schot (Johan) Directeur

BCS IT Commissie

Houdt zich bezig met ontwikkeling nieuwe IT systemen voor het gebruik door de inspecteurs in de praktijk.

Dhr. S. Kuyltjes (Sjarl) CIO SIENN
Dhr. T. Jacobs (Teun) Business Consultant & Squad Leader SIENN
Dhr. J. Blom (Jacob) Inspecteur
Dhr. J.P.E. Suijkerbuijk (Jean-Pierre) Inspecteur
Dhr. N.W. de Vries (Wypke) Inspecteur en Keurder
Dhr. R. Bravenboer (René) Manager Afdeling Inspectie
Dhr J. Schot (Johan) Directeur
Organogram »