NBKB Commissies

De Technische Commissie van het NBKB

De Technische Commissie van het NBKB
 
Algemeen
De Technische Commissie adviseert het bestuur ten aanzien van de technische en uitvoeringsaspecten van de keuringen en ten aanzien van de vakbekwaamheid en de opleidingen van de NBKB-inspecteurs op basis van het door het bestuur vastgestelde kader. 

Samenstelling
De Technische Commissie bestaat uit minimaal vijf en maximaal twaalf externe leden en is op evenwichtige  wijze samengesteld uit vertegenwoordigers van belanghebbende groeperingen, zijnde scheepvaart, verzekering en scheepsinspecteurs.

Huidige Technische Commissieleden
Mevrouw. Lijdia Pater – de Groot              Secretaris Nautisch Technische zaken CBRB
Dhr. S. Oudakker                                          Secretaris (ledengroep tankvaart) BLN
Dhr. A. Prins                                                  NBKB-monitor en Elektra-inspecteur
Dhr. F. Vlugter                                               NBKB-inspecteur
Dhr. F. Slokkers                                             NBKB-inspecteur
Dhr. H. van Bodegraven                              Voorzitter Technische Commissie NBKB, NBKB-monitor en inspecteur
Dhr. H. Philipsen                                           NBKB-monitor en inspecteur
Dhr. J. Osseweijer                                         NBKB inspecteur
Dhr. P. Voerman                                           NBKB-monitor en inspecteur
Mevrouw. L. Rodriguez                                Management Assistent NBKB
Dhr. J. Schot                                                   Hoofd Afdeling Inspectie NBKB
Dhr. H. Arntz                                                  Directeur NBKB
Dhr. H. Abdulkadir                                        Kwaliteitsmanager NBKB

De ad-hoc Commissie van het NBKB

Algemeen
De ad-hoc Commissie beslist in gevallen waarin beroep wordt ingesteld tegen een beslissing van NBKB en/of een NBKB-inspecteur.

Samenstelling
De ad-hoc Commissie bestaat uit drie onafhankelijke leden. Ten minste één van de leden dient de hoedanigheid van meester in de rechten te bezitten.

Huidige Ad-hoc Commissieleden
Dhr. J. Vogelaar                                             Adjunct-directeur / secretaris CBRB
Dhr. F. Vlugter                                               Lid technische commissie NBKB
Dhr. H. Arntz                                                 Directeur NBKB

BCS Commissie

Houdt zich bezig met ontwikkelen uniforme documentatie voor het gebruik door alle inspecteurs.

 
Dhr. H. Philipsen                                           NBKB-monitor en inspecteur
Dhr. J. Osseweijer                                         NBKB inspecteur
Dhr. N.W. de Vries                                        NBKB-keurder en inspecteur
Dhr. P. Voerman                                           NBKB-monitor en inspecteur
Dhr. J. Schot                                                   Hoofd Afdeling Inspectie NBKB
Dhr. H. Arntz                                                  Directeur NBKB

BCS IT Commissie

Houdt zich bezig met ontwikkeling nieuwe IT systemen voor het gebruik door de inspecteurs in de praktijk.

 
Dhr. S. Kuyltjes                                              CIO SIENN
Dhr. T. Jacobs                                                Business Consultant & Squad Leader SIENN
Dhr. J. Blom                                                   NBKB-inspecteur
Dhr. J.P. Suijkerbuijk                                    NBKB-inspecteur
Dhr. N.W. de Vries                                       NBKB-keurder en inspecteur
Dhr. R. Bravenboer                                      Manager Afdeling Inspectie NBKB  
Dhr. H. Arntz                                                 Directeur NBKB
Dhr. H. Abdulkadir                                       Kwaliteitsmanager NBKB

Organogram »