Afgifte voorlopig certificaat voor binnenvaartschepen

Home > Certificeren > Afgifte voorlopig certificaat voor binnenvaartschepen

Afgifte voorlopig Unie Certificaat voor binnenvaartschepen (UCB)

Hulp nodig?

Altijd snel antwoord op werkdagen van 08:30 – 17:00.

Een voorlopig certificaat kan worden verstrekt op basis van de vereisten zoals staat vermeld in artikel 9 van de Richtlijn [EU] 2016/1629.

Het voorlopige Unie Certificaat voor Binnenvaartschepen kan worden afgegeven, waarvan het Unie Certificaat voor Binnenvaartschepen, na een inspectie met positief resultaat, wordt voorbereid.

Enkele voorbeelden wanneer de Commissie van Deskundigen een voorlopig certificaat kan verstrekken:

  • vaartuigen die met toestemming van de bevoegde instantie naar een bepaalde plaats willen varen om een Uniebinnenvaartcertificaat te verkrijgen;
  • vaartuigen waarvan het Uniebinnenvaartcertificaat na een inspectie met positief resultaat wordt voorbereid;
  • vaartuigen die zodanige schade hebben geleden dat zij niet meer voldoen aan hun Uniebinnenvaartcertificaat.

Het voorlopig Uniebinnenvaartcertificaat wordt alleen afgegeven indien de deugdelijkheid van het vaartuig, de drijvende inrichting of het drijvende voorwerp voor de vaart voldoende gewaarborgd blijkt.

Voor volledige informatie voor het verkrijgen van een voorlopig certificaat kunt u contact opnemen met het NBKB.

Een voorlopig certificaat heeft in principe een geldigheidsduur van 3 maanden. De inspecteur heeft de bevoegdheid u een voorlopig certificaat te overhandigen. Wanneer u een voorlopig certificaat ontvangt, wordt het origineel certificaat ingenomen.

Scroll naar boven