Nieuwsbrief maart 2018

Wikis > NBKB Nieuwsbrieven > Nieuwsbrieven 2018 > Nieuwsbrief maart 2018

Het gaat om 1) het gebruik van bepaalde materialen in de Constructieve Brandbescherming van de Accommodatie, 2) het aanbrengen van dubbelplaten na invoering van de ESTRIN per 8 oktober 2018 en 3) keuring van nieuwbouwcasco’s boven de 45 m.

  1. Materialen Constructieve Brandbescherming Accommodatie

In scheidingswanden van de constructieve van de accommodatie worden materialen toegepast die volgens ILT niet voldoen aan de standaard. Hierover kregen we van ILT het volgende schrijven. Het gaat dan om materialen waarvan op het certificaat staat aangegeven dat ze van de klasse A2 zijn (Tabel NEN-EN 13501-1), praktisch niet brandbaar, terwijl scheidingswanden die moeten voldoen aan het type “B0” alleen mogen bestaan uit onbrandbare materialen. Volgens de NEN-EN 13501-1 zijn dit alleen materialen van de klasse A1.

Bij het inspecteren van schepen moet hierop worden toegezien en wanneer we deze materialen bij een inspectie tegen komen, moet dit worden vastgelegd in het inspectierapport en moeten wij dit doorgeven aan ILT.

Voor in het verleden door ILT goedgekeurde wanden verwijzen wij naar het bekende art 4.1. van onze overeenkomst met ILT.

“”
Naar aanleiding van een discussie rondom het gebruik van gipskarton in scheidingswanden B0.

Het reglement schrijft voor:

–  schotten van het type B bestaan uit een toegelaten onbrandbaar materiaal, en alle materialen die voor de constructie en het installeren van de scheidingsvlakken worden toegepast zijn onbrandbaar met uitzondering van oppervlaktemateriaal dat ten minste moeilijk ontvlambaar moet zijn;

De definitie voor onbrandbaar is:

– 93. „onbrandbaar”: een materiaal dat niet brandbaar is en geen ontvlambare gassen ontwikkelt in zodanige hoeveelheden dat deze bij verhitting tot ongeveer 750 °C tot zelfontbranding overgaan;

Gipskarton

Gipskarton heeft als notatie Brandklasse A2, getest volgens de NEN-EN 13501-1, zie het informatieblad van Knauf NEN-EN 13501-1 geeft de onderstaande tabel voor de brandklasse.

Gipskarton voldoet volgens bovenstaande niet aan de voorwaarde “onbrandbaar” en mag niet in scheidingswanden van het type “B” worden gebruikt.
“”

2. Aanbrengen dubbelplaten

BLN heeft in een publicatie (zie bijlage) haar leden ingelicht over het aanbrengen van dubbelplaten na invoering van de ESTRIN per 8 oktober 2018.  Op het moment dat NBKB van deze mailing op de hoogte was, hebben wij direct bij ILT gevraagd waarom de keuringsinstanties en klassenbureaus niet zijn geïnformeerd, aangezien wij direct de vragen uit de markt kregen hierover. Daarnaast is het wel van belang om nu al op de hoogte te zijn van deze wijziging, waarover we jullie bij de cursus wijzigingen in de regelgeving als gevolg van het van kracht worden van ESTRIN nader zullen informeren.

De informatie m.b.t. de mogelijkheid tot aanbrengen van dubbelplaten staat in de ESTRIN 2017 (1) Instructie: ESI-II-2 Aanbrengen van dubbelplaten op de scheepshuid, welke te vinden is op de (onze) wetgevingssite Binnenvaartwet.eu.

Indien er vragen komen van scheepseigenaren naar aanleiding van de mailing van BLN, hebben jullie de informatie waar de eigenaren na invoering per 7-10-2018 rekening mee moeten houden.

3. Keuring nieuwbouwcasco’s boven de 45 meter

Hierbij een reminder, omdat er enige onduidelijkheid is over het keuren van casco’s boven de 45 meter en dan met name bij het certificeren van vrachtduwbakken.

Alle nieuwbouw casco’s (ongeacht scheepstype) met een lengte boven de 45 meter moeten altijd door klasse afgenomen worden. De afbouw en certificering van alle schepen van pakket 1b t/m 4 mag door het NBKB worden verzorgt en dat gebeurt ook regelmatig.

Voor de pakketindelingen is nogmaals bijgevoegd document voor u ter informatie meegezonden.

Indien NBKB de certificering van vaartuigen met een lengte > 45 m verzorgt, nadat het casco gereed is en overneemt van het klassenbureau, dient er altijd een klassenverklaring te zijn waarin staat dat het casco is gebouwd volgens de eisen en op basis van goedgekeurde tekeningen van het klassenbureau.

Na de overname door NBKB voor de certificering moeten de door klasse gekeurde tekeningen opnieuw door NBKB worden beoordeeld op basis van de wet- en regelgeving.

Resumerend

Officieel kan en mag NBKB zich pas met de nieuwbouw bemoeien als klasse er klaar mee is. NBKB mag en verzorgt wel vaker de certificering van nieuwbouw bakken, MAAR dan pas als klasse er klaar mee is.

Tekeningen en casco dienen gereed te zijn verklaard door het betreffende klassenbureau. Pas HIERNA mag de NBKB inspecteur en keurder zich met de afbouw en certificering bemoeien.

Na goedkeur van de tekeningen door klasse kan het zodoende nog altijd zijn dat de NBKB keurder de reeds door Klasse goedgekeurde tekeningen afkeurt.