Nieuwsbrieven 2020

Wikis > NBKB Nieuwsbrieven > Nieuwsbrieven 2020
  • Erkende deskundigen binnen ADN 2019:
    De aanwijzing van deskundigen onder ADN-2109 artikel 8.1.7.2 heeft in het verleden ook plaatsgevonden onder ADN 2017, maar dan onder artikel 8.1.7 en de toelichting dat het bedrijf erkend veilige inrichtingen mocht keuren. In de huidige bijlage op de website van ILT is het overzicht van erkende bedrijven voor zowel artikel 8.1.7.1 als 8.1.7.2 hier terug te vinden.  De bedrijven die in de derde kolom “alle elektrisch” zijn voorzien van “ja”, zijn aangewezen om keuringen conform artikel 8.1.7.2 uit te voeren.In het ADN is bij artikel 8.1.7.3 gekozen voor de uitvoering door “een deskundig persoon van een gespecialiseerd bedrijf”. De voorschriften voor de uitvoering van reparatie en revisie aan dergelijke apparatuur is in de norm NEN-EN-IEC 60079-19 terug te vinden. De omschrijving in de ES-TRIN komt overeen met de voorschriften uit de genoemde norm. Deze keuring (en bijbehorende informatie) wordt in principe uitgevoerd door het klassenbureau of de erkende keuringsinstantie conform artikel 8.1.7.2.