Even voorstellen: Johan Schot, Hoofd Afdeling Inspecties

Door:

,

Home > Nieuws > Even voorstellen: Johan Schot, Hoofd Afdeling Inspecties

“De belangstelling voor de scheepvaart had ik al vroeg.”

Na 20 jaar bij de Scheepvaartinspectie, later overgegaan in de Inspectie Leefomgeving en Transport, domein Scheepvaart (ILT/Scheepvaart) te hebben gewerkt, ben ik op 17 augustus bij het NBKB begonnen als Hoofd Afdeling Inspecties. De belangstelling voor de scheepvaart had ik al vroeg. Dit kan ook niet anders met een familie met zeer lange “roots” in de binnenvaart. Het was dan ook niet vreemd om na de middelbare school, de MTS-werktuigbouw en de HTS-Scheepsbouw af te ronden.

Voordat ik bij de overheid in dienst ben getreden heb ik drie jaar bij een Particulier expertise bureau gewerkt. In deze periode heb ik ongeveer 1000 casco’s van alle typen schepen geïnspecteerd, van nieuwbouw tot casco’s van 100 jaar oud. Bij de Scheepvaartinspectie heb ik diverse werkzaamheden uitgevoerd. In de eerste jaren voornamelijk het houden van veiligheidsinspecties bij de afdeling binnenvaart in de buitendienst. Later op kantoor het keuren van tekeningen en berekeningen, sterkte en stabiliteit, voor nieuwbouw en verbouwingen. Hier kwam ook steeds meer werk voor de koopvaardij en de visserij bij. De laatste jaren heb ik nog deelgenomen aan internationaal overleg, bij zowel de Europese Unie als de International Maritime Organization.

En nu na een lange periode bij de Rijksoverheid aan slag bij een organisatie die namens de overheid is gemandateerd om binnenvaartschepen te certificeren. Ik ben dan ook met veel plezier begonnen bij het NBKB en wil met het team op kantoor en de inspecteurs ervoor zorgen dat de juiste documenten op tijd worden verstrekt. Ik ben verantwoordelijk voor de aansturing van het gehele certificatieproces, procesbewaking en verbetering, controle van inspectieresultaten van de inspecteurs, opleidingen voor de inspecteurs en samen met de directie, coördinatie van de financiële administratie, begeleiding en coördinatie van de diverse audit processen met de Raad voor Accreditatie en de ILT, overleg met de ILT, aansturing van de Technische Commissie van het NBKB en vertegenwoordiging van het NBKB.

Scroll naar boven