Technische Commissie leden

Wikis > Technische Commissie > Technische Commissie leden

De Technische Commissie van het NBKB

Algemeen
De Technische Commissie adviseert het bestuur ten aanzien van de technische en uitvoeringsaspecten van de keuringen en ten aanzien van de vakbekwaamheid en de opleidingen van de NBKB-inspecteurs op basis van het door het bestuur vastgestelde kader.

Samenstelling
De Technische Commissie bestaat uit minimaal vijf en maximaal twaalf externe leden en is op evenwichtige  wijze samengesteld uit vertegenwoordigers van belanghebbende groeperingen, zijnde scheepvaart, verzekering en scheepsinspecteurs.

Huidige Technische Commissieleden
Dhr. S. Oudakker                                          Secretaris (ledengroep tankvaart) BLN
Dhr. A. Prins                                                  NBKB-monitor en Elektra-inspecteur
Dhr. N.W. de Vries                                        NBKB-inspecteur
Dhr. F. Slokkers                                             NBKB-inspecteur
Dhr. H. van Bodegraven                              Voorzitter Technische Commissie NBKB, NBKB-monitor en inspecteur
Dhr. H. Philipsen                                           NBKB-monitor en inspecteur
Dhr. J. Osseweijer                                         NBKB inspecteur
Dhr. P. Voerman                                           NBKB-monitor en inspecteur
Mevrouw. L. Rodriguez                                Management Assistente NBKB
Dhr. J. Schot                                                   Hoofd Afdeling Inspectie NBKB
Dhr. H. Arntz                                                  Directeur NBKB
Dhr. H. Abdulkadir                                        Kwaliteitsmanager NBKB