Wiki's met de tag: vaartuigen

Berekening volume 100 m3

Published on: 21 August 2017

1.

1.01

Januari 2017 Berekening volume 100 m3 Algemene richtlijn Deze richtlijn is overeenkomstig bijlage II, artikel 1.01, op de volgende vaartuigen van toepassing: a) vaartuigen met een lengte (L) van 20 m of meer; b) vaartuigen waarvan het volume, berekend uit het product lengte (L) x breedte (B) x diepte (D), 100 m3 of meer bedraagt (geen Cb of waterverplaatsing uit de meetbrief). Hierbij zijn de afmetingen volgende de definities:
  • "lengte (L)": de grootste lengte van de scheepsromp in m, het roer en de boegspriet niet inbegrepen;
  • "breedte (B)": de grootste breedte van de scheepsromp in m, gemeten op de buitenkant van de huidbeplating (schoepraderen, schuurlijsten en dergelijke niet inbegrepen);
  • "diepgang (T)": de verticale afstand van het laagste punt van de scheepsromp aan de
onderkant van de bodembeplating zonder rekening te houden met de kiel of andere vaste onderdelen en het vlak van de grootste inzinking van de scheepsromp (letter D is echter een vertaalfout).