Wiki's met de tag: Snelafsluiter

Snelafsluiters

Published on: 21 August 2017

1.

8.05 lid 7

November 2015 Snelafsluiters (Art. 8.05 lid 7) Het gaat hier om dekbedienbare snelafsluiters op de grote cross-overleiding in plaats van direct op de tank zelf, waarover in de markt nogal discussie bestaat over de toelaatbaarheid hiervan. Stellingname ILT: Als deze van een degelijke constructie is en als onderdeel van de tank kan worden aangemerkt, kan de toepassing worden geaccepteerd, zowel bij her-certificering als bij nieuwbouw.