Wiki's met de tag: schotdoorvoeringen

Positie doorvoering aanvaringsschot

Published on: 21 August 2017

1.

3.03, lid 5

November 2015 Positie doorvoering aanvaringsschot (Art. 3.03, lid 5) Geconstateerd is tijdens inspecties dat schotdoorvoeringen van door ILT gecertificeerde vaartuigen zich soms niet op de juiste positie bevinden. Dit geldt o.a. voor een aantal recent nieuw gebouwde en door ILT gecertificeerde vaartuigen. NBKB heeft dienaangaande een vraag aan ILT gesteld, met onderstaande reactie van ILT in het CO: Het gaat hier specifiek om de doorgang van onder andere uitlaatgassenleidingen en kabels van bijvoorbeeld boegschroeven en generatoren die zich op minder dan 1/5de van de breedte bevindt. Veel schepen nieuw gebouwd tussen 2000 en 2010 en door de ILT goedgekeurd bevatten hierop een afwijking. Stellingname ILT: Men hoeft de situatie niet te veranderen als je enigszins kan vaststellen dat het altijd zo heeft gezeten. Als het echt over nieuwbouw gaat en men kan duidelijk zien dat er niet aan de situatie gesleuteld is, dan moet je de situatie accepteren zoals die is. Opgemerkt dient te worden dat deze afwijking dus wel als zodanig in de inspectierapportage dient te worden vermeld!!