Wiki's met de tag: mast

Positie mast voor het vlak van het aanvaringsschot

Published on: 21 August 2017

1.

3.03, lid 2

November 2015 Positie mast voor het vlak van het aanvaringsschot (Art. 3.03, lid 2) Identiek aan bovenstaande is tevens bij een aantal door ILT gecertificeerde nieuwbouwvaartuigen dat de hydraulische mast niet volgens de wet- en regelgeving op de juiste plaats staat, zijnde niet achter het vlak van het aanvaringsschot. Met name Duitse handhavers kunnen de neiging hebben om de wet heel letterlijk uit te leggen en zouden hier opmerkingen over kunnen maken. ILT heeft deze afwijking in het verleden wel toegestaan. NBKB heeft hierover in het CO de vraag gesteld, hoe met deze constatering om te gaan. Stellingname ILT: In het verleden werd gekeken naar de virtuele lijn van de mast, nu is de tendens dat naar de voet wordt gekeken. Het kan blijven zoals het is, tenzij je er eentje op de voorsteven tegenkomt, dan moet hem er inderdaad af laten halen en het is goed om dat dan ook vast te leggen. Opgemerkt dient te worden dat deze afwijking dus wel als zodanig in de inspectierapportage dient te worden vermeld!!