Wiki's met de tag: afwijkingen

Positie mast voor het vlak van het aanvaringsschot

Published on: 21 August 2017

1.

3.03, lid 2

November 2015 Positie mast voor het vlak van het aanvaringsschot (Art. 3.03, lid 2) Identiek aan bovenstaande is tevens bij een aantal door ILT gecertificeerde nieuwbouwvaartuigen dat de hydraulische mast niet volgens de wet- en regelgeving op de juiste plaats staat, zijnde niet achter het vlak van het aanvaringsschot. Met name Duitse handhavers kunnen de neiging hebben om de wet heel letterlijk uit te leggen en zouden hier opmerkingen over kunnen maken. ILT heeft deze afwijking in het verleden wel toegestaan. NBKB heeft hierover in het CO de vraag gesteld, hoe met deze constatering om te gaan. Stellingname ILT: In het verleden werd gekeken naar de virtuele lijn van de mast, nu is de tendens dat naar de voet wordt gekeken. Het kan blijven zoals het is, tenzij je er eentje op de voorsteven tegenkomt, dan moet hem er inderdaad af laten halen en het is goed om dat dan ook vast te leggen. Opgemerkt dient te worden dat deze afwijking dus wel als zodanig in de inspectierapportage dient te worden vermeld!!

Positie doorvoering aanvaringsschot

Published on: 21 August 2017

2.

3.03, lid 5

November 2015 Positie doorvoering aanvaringsschot (Art. 3.03, lid 5) Geconstateerd is tijdens inspecties dat schotdoorvoeringen van door ILT gecertificeerde vaartuigen zich soms niet op de juiste positie bevinden. Dit geldt o.a. voor een aantal recent nieuw gebouwde en door ILT gecertificeerde vaartuigen. NBKB heeft dienaangaande een vraag aan ILT gesteld, met onderstaande reactie van ILT in het CO: Het gaat hier specifiek om de doorgang van onder andere uitlaatgassenleidingen en kabels van bijvoorbeeld boegschroeven en generatoren die zich op minder dan 1/5de van de breedte bevindt. Veel schepen nieuw gebouwd tussen 2000 en 2010 en door de ILT goedgekeurd bevatten hierop een afwijking. Stellingname ILT: Men hoeft de situatie niet te veranderen als je enigszins kan vaststellen dat het altijd zo heeft gezeten. Als het echt over nieuwbouw gaat en men kan duidelijk zien dat er niet aan de situatie gesleuteld is, dan moet je de situatie accepteren zoals die is. Opgemerkt dient te worden dat deze afwijking dus wel als zodanig in de inspectierapportage dient te worden vermeld!!