Nieuwsbrief november 2021

Wikis > NBKB Nieuwsbrieven > Nieuwsbrieven 2021 > Nieuwsbrief november 2021

Hierbij doen wij u de recent toegezonden informatie toekomen vanuit de laatste CESNI-vergaderingen.
Hierin is o.a. de periode opgerekt waarbij de CCRII en CCR IIIa motoren met een vermogen => 300 KW tot 30 september 2022 ingebouwd mogen worden.

De motoren met een vermogen < 300 KW dienen voor 30 december 2021 ingebouwd te zijn en afgenomen te worden. FAQ ELEKTRISCHE AANDRIJVINGEN HOOFDSTUK 11

FAQ ENGINES

FAQ INTERPRETATIE VAN DE ES-QIN-STANDAARDEN EN DE TOEPASSING ERVAN