Nieuwsbrief februari 2018

Wikis > NBKB Nieuwsbrieven > Nieuwsbrieven 2018 > Nieuwsbrief februari 2018

Zoals in onderstaande berichtgeving is meegedeeld, is de beleidsregel ingrijpend gewijzigd m.b.t. de te hanteren geldigheidstermijnen en te hanteren criteria voor bepaling van de nieuwe geldigheidsduur van nieuw te verstrekken certificaten.

Alle lopende dossiers dienen volgens de gewijzigde beleidsregel te worden geïnspecteerd en gecertificeerd. Reeds geïnspecteerde vaartuigen dienen tevens op basis van de gewijzigde beleidsregel beoordeeld te worden.

Gaarne extra attentie met betrekking tot:

  • Passagiersschepen krijgen nu officieel een certificaat van 5 jaar. (Werd reeds door NBKB op deze wijze verwerkt);
  • Vaartuigen droogstaand geïnspecteerd 365 dagen voor afloop van het huidige certificaat, krijgen een certificaat met een nieuwe geldigheidsduur gerekend vanaf verloopdatum van het oude certificaat;
  • Vaartuigen droogstaand geïnspecteerd max 2 jaar voorafgaand aan de vervaldatum van het certificaat, krijgen een certificaat met een nieuwe geldigheidsduur gerekend vanaf de datum droogstaande inspectie;
  • Nieuwe geldigheidsduur van het certificaat mag nooit gerekend worden later als het oude certificaat verlopen is (Datum droogstaande inspectie maakt hierbij zodoende niet langer uit);
  • Inspecties voor bestendiging certificaten kan niet langer plaatsvinden bij verlopen certificaten. Hierbij moet altijd volgens Nieuwbouw worden geïnspecteerd en gecertificeerd. (OVG 01-02-2020 (LET OP: certificaat mag nooit langer dan een certificaatperiode verlopen zijn) )