Nieuwsbrief augustus 2018

Wikis > NBKB Nieuwsbrieven > Nieuwsbrieven 2018 > Nieuwsbrief augustus 2018

Het kan zijn dat tijdens de inspectie wordt geconstateerd dat een aanbeveling en/of ontheffing e.d. noodzakelijk is. De inspecteur dient de eigenaar hiervan in kennis te stellen.

Deze aanvraag dient door de eigenaar te worden ondertekend en wordt via het NBKB aangevraagd bij ILT.

Het toekennen van de aanbeveling of ontheffing door ILT kan enkele maanden in beslag nemen. Tijdige aanvang van (her)certificatie is daarom wenselijk.

Wij verzoeken u vriendelijk de informatie inzake aanvraag aanbeveling en/of ontheffing en procedure PU.12 te bestuderen opdat u optimaal geïnformeerd blijft en handelt.

Het is van het grootste belang dat we de inspecties op basis van recente voorschriften / afspraken verrichtten en beoordelen.

In de bijlage: