Nieuwsbrief juni 2017

Naar aanleiding van een langlopende discussie over het gebruik van waterstof-zuurstof injectie bericht ik jullie als volgt.

Tijdens het Certificeringsoverleg met ILT is het normenkader voor het gebruik van genoemde systemen vastgesteld. Wij hebben dit al in de nieuwsbrief van 18 januari medegedeeld. Ik heb voor de volledigheid de tekst m.b.t. dit onderwerp en het normenkader nogmaals bijgevoegd. De schepen die het betreft kunnen dus gecontroleerd worden. Het systeem moet onverkort aan het normenkader voldoen. ILT gaat dit normenkader niet meer aanpassen.

Voor diegene die deze schepen hebben geïnspecteerd willen wij vragen of het systeem voldoet aan het normenkader. Zo niet, dan aanpassen, zo ja, dan door de eigenaar een aanvraag tot aanbeveling laten doen. Wel goed aangeven dat de aanvraag nu is voor een aanbeveling en dat die via de CCR gaat en niet wordt afgehandeld door ILT. Als deze aanvraag overeenkomt met de vorige aanvraag, dat dan aangeven, dan gebruiken we de oude aanvraag. Er dient dan wel een bevestiging te komen dat het systeem voldoet aan het normenkader.

Wanneer wij de genoemde informatie hebben, dan zullen wij dat doorgeven aan ILT. Men kan dan nog een voorlopig certificaat krijgen voor de afhandeling van de aanbeveling. Er kan dus geen voorlopig certificaat meer worden afgegeven voor de aanvraag tot ontheffing.

  • Oxyhydrogen

Naar aanleiding van een langlopende uitstaande met betrekking tot een normenkader voor waterstof-zuurstof systemen, heeft ILT een bijeenkomst georganiseerd om de voorgestelde verbeteringen te bespreken. Tijdens deze bijeenkomst is overeenstemming bereikt over de wijzigingen die nog doorgevoerd moesten worden en ILT heeft het normenkader overeenkomstig aangepast. De definitieve versie van het normenkader staat in bijlage 3Het verzoek aan allen is deze standaard te gebruiken bij het beoordelen van waterstof-zuurstof systemen en, voor zover van toepassing, ontheffingsverzoeken aan ILT te baseren op dit normenkader.