Nieuwsbrief Juni 2017

Wikis > NBKB Nieuwsbrieven > Nieuwsbrieven 2017 > Nieuwsbrief Juni 2017

Afgifte Certificaat van Goedkeuring in Duitsland geregistreerde schepen.

Het NBKB is geïnformeerd dat overeenkomstig de afgifte van een CvG voor België er voor Duitsland vanaf heden ook niet zonder meer een CvG kan worden afgegeven.
De voorwaarden zijn hier echter anders.

De voorwaarden voor Duitsland zijn als volgt.

  • De afgifte van een definitief CvG voor in Duitsland geregistreerde schepen mag niet langer worden afgegeven.
  • De voorwaarden gelden niet voor in Nederland geregistreerde schepen met een in Duitsland verstrekt CvG. We kunnen hiervoor het Duits CvG nummer blijven gebruiken. Dit komt dan op het Nederlandse certificaat te staan.
  • De afgifte van een definitief CvG voor in Duitsland geregistreerde schepen gaat als volgt:

Wij geven na inspectie een voorlopig CvG af aan de scheepseigenaar of zijn vertegenwoordiger als aan alle eisen wordt voldaan, waarna de eigenaar hiermee dan naar de SUK gaat voor afgifte van een definitief CvG.

SUK bepaalt dan zelf of ze nog gaan kijken. Voordat door ons een voorlopig CvG wordt afgeven, moet het vaartuig volledig aan de eisen voldoen!!! Er zijn geen afwijkingen meer.

  • De ADN inspecties mogen dus wel door ons worden uitgevoerd, overeenkomstig onze mandatering. We doen dus dezelfde werkzaamheden als voor in Nederland geregistreerde schepen, waarbij alleen na het oplossen van alle afwijkingen een voorlopig certificaat aan de scheepseigenaar of zijn vertegenwoordiger wordt verstrekt. Aan de scheepseigenaar moet wel duidelijk gemaakt worden dat hij met dit voorlopige certificaat naar de SUK moet om het om te laten zetten naar een definitief certificaat.

Wij verzoeken jullie per direct op deze wijze te werken en als er in Duitsland geregistreerde schepen zijn waarvoor bij ons een aanvraag loopt voor afgifte van een CvG dan moet de scheepseigenaar zo spoedig mogelijk worden ingelicht.