NBKB handboek

Wikis > NBKB handboek

Hieronder zijn de meest recente delen van het Handboek te downloaden.
Download hier Deel 1 Hoofdstuk A – Algemeen 2019

Download hier Deel 2 Hoofdstuk MO – Management en Organisatie 2019

Download hier Deel 3 Hoofdstuk PMO – Procedures Management en Organisatie 2019

Download hier Deel 4 Hoofdstuk PU – Procedures Omschrijvingen Uitvoering 2019

Download hier Deel 5 Hoofdstuk PV – Procedures Verbetertraject 2019

De procedures voor de inspecteurs en het kantoorpersoneel staan in het  handboek voor allen uitgewerkt.

De lijst met goedgekeurde leveranciers voor NBKB inspecties is hier te downloaden.

Download hier PU.02 Procedure uitvoering inspectie schepen rev 11 versie 9-08-2018

Download hier PU.12 Procedure aanvraag ontheffing- aanbeveling- Aanspraak op Hardheidsclausule of afwijking en bezwaar rev. 0 23-8-2018