Wiki's met de category: Handboek NBKB

Normenkader-Waterstof-Zuurstof-injectie-systemen

Published on: 12 December 2017

1.

Tijdens het Certificeringsoverleg met ILT is het normenkader voor het gebruik van genoemde systemen vastgesteld. De schepen die het betreft kunnen dus gecontroleerd worden. Het systeem moet onverkort aan het normenkader voldoen. ILT gaat dit normenkader niet meer aanpassen. Voor diegene die deze schepen hebben geïnspecteerd willen wij vragen of het systeem voldoet aan het normenkader. Zo niet, dan aanpassen, zo ja, dan door de eigenaar een aanvraag tot aanbeveling laten doen. Wel goed aangeven dat de aanvraag nu is voor een aanbeveling en dat die via de CCR gaat en niet wordt afgehandeld door ILT. Als deze aanvraag overeenkomt met de vorige aanvraag, dat dan aangeven, dan gebruiken we de oude aanvraag. Er dient dan wel een bevestiging te komen dat het systeem voldoet aan het normenkader. Wanneer wij de genoemde informatie hebben, dan zullen wij dat doorgeven aan ILT. Men kan dan nog een voorlopig certificaat krijgen voor de afhandeling van de aanbeveling. Er kan dus geen voorlopig certificaat meer worden afgegeven voor de aanvraag tot ontheffing. - Oxyhydrogen Naar aanleiding van een langlopende uitstaande met betrekking tot een normenkader voor waterstof-zuurstof systemen, heeft ILT een bijeenkomst georganiseerd om de voorgestelde verbeteringen te bespreken. Tijdens deze bijeenkomst is overeenstemming bereikt over de wijzigingen die nog doorgevoerd moesten worden en ILT heeft het normenkader overeenkomstig aangepast. De definitieve versie van het normenkader staat in bijlage 3. Het verzoek aan allen is deze 2 standaard te gebruiken bij het beoordelen van waterstof-zuurstof systemen en, voor zover van toepassing, ontheffingsverzoeken aan ILT te baseren op dit normenkader. Normenkader waterstof-zuurstof injectie

Nieuwsbrieven

Published on: 21 August 2017

2.

Voorlopige certificaten

Published on: 17 August 2017

3.

2.09

januari 2017 Voorlopige certificaten Er worden door NBKB inspecteurs wel eens meerdere voorlopige certificaten afgegeven op één dag, of binnen een zeer korte tijd. Er is een hardnekkig gerucht dat voorlopige certificaten die op één dag of binnen zeer korte tijd worden geprint, niet door ILT worden doorberekend. Dit is echter niet juist. Wij krijgen voor alle certificaten die zijn geprint een nota van ILT. Wij willen graag de oorzaak weten wanneer er nieuwe voorlopige worden afgegeven. Wanneer er niets bekend is, zijn wij helaas genoodzaakt om de gemaakte kosten aan de inspecteur te berekenen, omdat wij deze nota niet aan de scheepseigenaar kunnen zenden.

Gegevens oude certificaten

Published on: 23 April 2015

4.

Gegevens oude certificaten: Maart 2013   Helaas worden door inspecteurs nog steeds gegevens van oude certificaten overgenomen terwijl deze niet correct blijken. Kortom alle in het certificaat in te vullen gegevens dienen zelf gecontroleerd en vastgesteld te worden om zo juiste gegevens in het Concept CBB te kunnen vermelden.