Uitzonderingen op eis bilgealarm open rondvaartboten

Wikis > Bijlage 3.4 Open rondvaartboot > Nieuwsbrieven > Uitzonderingen op eis bilgealarm open rondvaartboten

Bvr, Bijl. 3.4

November 2015

Uitzonderingen op eis bilgealarm open rondvaartboten (Bvr, Bijl. 3.4) Hieronder de verslaglegging over de discussie en stellingname van ILT m.b.t. uitzonderingen op de eis m.b.t. bilge alarmen aan boord van open rondvaartboten.
ILT  bereidt hiervoor een notitie voor waarin mogelijk ook nog andere uitzonderingen aangaande open rondvaartboten zullen worden opgenomen, dit komt in juli in het Management team scheepvaart en in het volgende CO van oktober 2015 komt dit terug op de agenda.
Opgemerkt dient te worden dat deze actie door ILT nog dient te worden genomen. Naast het bilge alarm betreft het meer punten waarop de eisen niet toepasbaar zijn. Dit probleem speelt niet alleen bij open rondvaartboten, maar ook bij rondvaartboten van het Amsterdamse grachtentype. Zodra ILT met een antwoord komt, zullen we een compleet overzicht maken.