Verlopen CvG na 12 maanden ter bestendiging aangeboden