Persbericht Tijdelijke schorsing

Tijdelijke Schorsing van Certificerende Inspecties door het Nederlands Bureau Keuringen Binnenvaart (NBKB), afhankelijk van besluit ILT

Het Nederlands Bureau Keuringen Binnenvaart (NBKB), een geautoriseerde keuringsinstantie onder het mandaat van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT), voor de uitvoering van certificerende inspecties op binnenvaartuigen*, staat voor een tijdelijke uitdaging. Lees meer