NBKB verwelkomt de nieuwe Hoofd Afdeling Inspecties

Per 17 augustus 2015 treedt de heer ing. Johan Schot als Hoofd Afdeling Inspecties bij NBKB in dienst.

De NBKB administratie bestaat uit een klein team welke in nauwe samenwerking met de inspecteurs verantwoordelijk is voor de certificering van de binnenvaartschepen. Ing. Johan Schot zal het team komen versterken als de nieuwe Hoofd Afdeling Inspecties. De heer Schot zal verantwoordelijk zijn voor de aansturing van het gehele certificatieproces, controle van inspecteurs, procesbewaking en verbetering, opleidingen van de inspecteurs en samen met de directie coördinatie van de financiële administratie, begeleiding en coördinatie van de diverse audit processen met de RvA en IL&T, overleg met IL&T, aansturing van NBKB Technische Commissie en vertegenwoordiging van het NBKB.