NBKB versnelt de keuring van drijvende werktuigen

Koppelpontons, ze komen vaak van pas. De drijvende werktuigen zorgen ervoor dat we al onze machines en ander materiaal kunnen gebruiken op het water. Het nadeel is dat de keuring van zo’n ponton een hele tijd in beslag neemt. Zou het niet handiger zijn als het allemaal veel sneller kon?

NBKB ZORGT ERVOOR!
Volgens de Nederlandse wetgeving kunnen individuele koppelpontons – mede door hun kleine afmetingen – niet individueel worden gecertificeerd. Zonder certificaat is er natuurlijk geen bewijs van een inspectie, waardoor elk individueel ponton bij een nieuwe aaneenschakeling tot een drijvend werktuig elke keer opnieuw geïnspecteerd dient te worden. Een hele karwei die ook veel tijd in beslag neemt.

Het NBKB brengt hier verandering in. We hebben het initiatief genomen om losse koppelpontons afzonderlijk te inspecteren op basis van de geldende wet- en regelgeving. We voorzien elk ponton van een uniek NBKB-nummer en verwerken dat nummer in een officiële casco-verklaring die 7 jaar geldig is. Door deze verklaring heb je het bewijs van je keuring steeds bij de hand.

INZETBAARHEID VERHOGEN
Wanneer je je koppelpontons nu aaneen wilt schakelen tot een drijvend werktuig, dien je de individuele pontons niet opnieuw te laten inspecteren. Casco-verklaringen voorleggen is hier voldoende. De gehele combinatie dient natuurlijk nog wel gecertificeerd te worden, maar door onze casco-verklaring dient de inspecteur enkel de sterkte van de koppelpunten, de voor de configuratie minimaal vereiste vlakdikte en zaken zoals stabiliteit, veiligheid en machinerieën nog te worden geïnspecteerd.

Deze nieuwe regeling brengt heel wat voordelen met zich mee. De koppelpontons kunnen meteen worden ingezet voor opbouw van een drijvend werktuig, zonder dat het eerst volledig drooggezet dient te worden. Dit maakt het in de toekomst een stuk eenvoudiger en sneller om koppelpontons in te zetten.

CASCO-VERKLARING
De casco-verklaring is geldig voor een periode van 7 jaar, tenzij de pontons ondertussen aangepast of gerepareerd worden. Bij de combinatie van verschillende pontons tot een drijvend werktuig, heeft het certificaat van het werktuig dezelfde maximale geldigheid als het oudste koppelponton. Ook wanneer een van de koppelpontons vervangen dient te worden door een identiek, maar ouder ponton, dient de geldigheidsduur van het certificaat aangepast te worden.

Wilt u uw koppelpontons ook efficiënter inzetten? Neem contact op met ons op, NBKB regelt het voor u!