Nieuws

NBKB neemt deel aan bijeenkomst zeilende passagiersschepen in de binnenvaart

Heleen en Johan hebben in Utrecht op donderdagavond 29 september 2022 deelgenomen aan een goede open bijeenkomst met een positieve inzet van vele belanghebbenden in de zeilende passagiersvaart. Helaas was een noodlottig ongeval (van 31 augustus jl.) de reden dat de Inspectie Leefomgeving en Transport de belanghebbenden in de zeilende passagiersvaart heeft uitgenodigd om de […]

NBKB neemt deel aan bijeenkomst zeilende passagiersschepen in de binnenvaart Lees meer

NBKB tarieven 2022

Als stichting heeft het NBKB geen doel om winst te maken. Het NBKB stelt elk jaar de tarieven vast voor het nieuwe jaar. Deze tarieven zijn gebaseerd op het verwachte aantal af te geven certificaten voor dat jaar. Het NBKB heeft de tarieven, mede door een efficiëntere manier van werken, voor 2022 gelijk kunnen houden

NBKB tarieven 2022 Lees meer

Certificeren van kleine drijvende werktuigen, gebouwd na 1 juli 2009

Wijziging eisen certificering van kleine drijvende werktuigen, gebouwd na 1 juli 2009, die geëxploiteerd worden op waterwegen met een klassering lager dan CEMT klasse 1. In bijgevoegde brief, die wij van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) hebben ontvangen staat alle informatie. Heeft u een vaartuig dat hieraan voldoet en nog niet is gecertificeerd of

Certificeren van kleine drijvende werktuigen, gebouwd na 1 juli 2009 Lees meer

Geldigheidsduur van certificaten

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft met diverse belangenorganisaties afspraken gemaakt over de geldigheidsduur van certificaten in verband met Covid-19. Het gaat om zowel het Certificaat van Onderzoek als het Uniecertificaat. Via onderstaande link kunt u lezen wat de afspraken zijn. https://www.binnenvaart.nl/nieuws/288-let-op-de-geldigheid-van-het-certificaat-van-onderzoek-of-uniecertificaat Deze afspraken gelden alleen voor schepen die binnen Nederland varen. Want internationaal

Geldigheidsduur van certificaten Lees meer

Scroll to Top