Nieuws

Even voorstellen: Johan Schot, Hoofd Afdeling Inspecties

“De belangstelling voor de scheepvaart had ik al vroeg.”

Read More
Persbericht Tijdelijke schorsing

Tijdelijke Schorsing van Certificerende Inspecties door het Nederlands Bureau Keuringen Binnenvaart (NBKB), afhankelijk van besluit ILT

Het Nederlands Bureau Keuringen Binnenvaart (NBKB), een geautoriseerde keuringsinstantie onder het mandaat van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT), voor de uitvoering van certificerende inspecties op binnenvaartuigen*, staat voor een tijdelijke uitdaging. Lees meer

Read More
Maatregelen NBKB tijdens keuringen m.b.t. COVID-19

Geachte relatie,

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft ons per e-mail laten weten dat de (gedelegeerde) inspectiediensten van de ILT onder de “vitale processen” vallen.

Het NBKB zal, binnen de richtlijnen van het RIVM, voor zover mogelijk haar certificerende activiteiten voortzetten, mede gezien de te verwachten beperkte beschikbaarheid en capaciteit van werven en inspecteurs en te verwachten wachttijden met nog onvoorzienbare consequenties van dien, tijdens en na deze voor eenieder zeer vervelende periode.

Indien u, uiteraard met inachtneming van de RIVM richtlijnen, toch uw (her)-certificering wilt aanvangen, kunt u met een van de NBKB-inspecteurs zoals vermeldt op onze website onder “Inspecteur in de buurt” contact opnemen en samen met hem te bezien op welke wijze inspecties uitgevoerd kunnen worden. Voorwaarde is wel dat u of uw vertegenwoordiger die bij de inspectie aanwezig is vrij van klachten moet zijn die kunnen duiden op besmetting met het COVID-19.

Wij vragen iedereen de richtlijnen van de RIVM volledig te respecteren en wanneer het uitvoeren van inspecties niet verantwoord worden geacht, conform te handelen.
Dit houdt o.a. in dat tijdens de inspectie onze inspecteurs voor zover mogelijk voorzorgsmaatregelen zullen nemen, zoals geen hand geven en afstand houden om het risico op besmetting te beperken. Heeft u liever dat de reeds geplande inspectie, gezien de huidige situatie, verplaatst wordt naar een latere datum neemt u dan s.v.p. zo spoedig mogelijk contact op met uw inspecteur.

De NBKB administratie zal alles binnen redelijke mogelijkheden doen om eenieder in het administratieve proces zo goed mogelijk te ondersteunen om tot goede efficiënte en vlotte afhandeling te komen. Mocht u verdere vragen hebben, kunt u uiteraard contact opnemen met ons kantoor, liefst per email naar general@nbkb.nl, omdat ook wij zoveel als mogelijk vanuit huis uw dossier naar behoren blijven afhandelen. Wij hebben wel een kantoorbezetting, doch beperkt.

Wij hopen op uw begrip en danken u voor uw medewerking en wensen iedereen een goede gezondheid en sterkte in deze moeilijke tijd.

Met vriendelijke groeten,

Henk Arntz
directeur NBKB

Read More
Tarieven NBKB 2020

Als stichting heeft het NBKB geen doel om winst te maken. Het NBKB stelt elk jaar de tarieven vast voor het nieuwe jaar. Deze tarieven zijn gebaseerd op het verwachte aantal af te geven certificaten voor dat jaar. Het NBKB heeft de tarieven, mede door een efficiëntere manier van werken, voor 2020 gelijk kunnen houden aan 2019.

Read More
Ing. Henk Arntz benoemd tot nieuwe directeur Stichting NBKB

De Stichting Nederlands Bureau Keuringen Binnenvaart (NBKB) heeft Ing. Henk Arntz tot nieuwe directeur benoemd.

Read More
ADN 2019 belangrijk onderwerp tijdens de expertmeetings van het NBKB

Op 20 en 23 mei heeft het NBKB voor alle inspecteurs weer expertmeetings georganiseerd. Tijdens deze meetings worden de inspecteurs bijgepraat over de wijzigingen in de wet- en regelgeving. Daarnaast wordt er belangrijke informatie gedeeld door de NBKB inspecteurs en de administratie.

Door Michael Zevenbergen, secretaris gevaarlijke stoffen en veiligheid bij het CBRB (Centraal Bureau voor de Rijn- & Binnenvaart), en deelnemer aan het ADN overleg in Geneve, is deze keer een presentatie gegeven over het ADN-2019.

De inspecteurs zijn geïnformeerd over de hoofdlijnen van de wijzigingen rondom de explosieveiligheidseisen in het ADN-2019. Met name voor de droge ladingschepen, waarvan het NBKB veel schepen onder certificatie heeft, zijn grote wijzigingen doorgevoerd, zoals overdruksystemen, rode elektrische groepen en het werken met zonering. Ook moet rekening worden gehouden met de plaats waar het schip zich bevindt of aanmeert. De laad- of losplaats kan zijn aangemerkt als een gezoneerde omgeving. Voor bestaande schepen zijn voor de meeste wijzigingen overgangsbepalingen van toepassing. Onze inspecteurs zijn allemaal op de hoogte van de wijzigingen en overgangsbepalingen. Tijdens inspecties voor (her)certificering kan de inspecteur van het NBKB u hierover informeren.

Read More
Stichting NBKB tekent overeenkomst met Luxemburg

Heden 10 maart 2014 is door het Nederlands Bureau Keuringen Binnenvaart (NBKB) de overeenkomst getekend met het Gouvernement van het Groothertogdom Luxemburg voor uitvoer van certificerende inspecties.

Read More
NBKB neemt deel aan bijeenkomst zeilende passagiersschepen in de binnenvaart

Heleen en Johan hebben in Utrecht op donderdagavond 29 september 2022 deelgenomen aan een goede open bijeenkomst met een positieve inzet van vele belanghebbenden in de zeilende passagiersvaart.

Helaas was een noodlottig ongeval (van 31 augustus jl.) de reden dat de Inspectie Leefomgeving en Transport de belanghebbenden in de zeilende passagiersvaart heeft uitgenodigd om de veiligheid binnen de beroepsgroep te verhogen. Veiligheid is voor het NBKB het belangrijkste item binnen onze organisatie.

De aanwezige scheepseigenaren hebben informatie gegeven waar we als keuringsinstantie NBKB van kunnen leren. Dit zullen we ook binnen het NBKB bespreken. Daarnaast is voor ons de informatie van de andere keuringsinstanties RH en BSC, de BBZ als belangenvereniging en de ILT als toezichthouder.

Onder leiding van ILT was er een levendige discussie aan de hand van enkele stellingen.

Punten die door het NBKB worden meegenomen zijn:

  • Een half jaar voor afloop van het Bewijs van Tuigage een herinneringsbrief zenden naar de scheepseigenaar, dat de mast- en tuigagekeuring weer moet worden uitgevoerd.
  • Met de mast- en tuigagekeurders meer overleg houden, zodat men van elkaar kan leren.

We zien er naar uit dat de Inspecteur generaal van ILT, de heer Jan van de Bos, ons uitnodigt voor een nieuwe bijeenkomst.

Read More
Tijdelijke Verlenging certificaten Passagiersschepen

ILT heeft voor passagiersschepen waarbij na 15 maart 2020 het certificaat afliep een tijdelijke verlenging van de certificaten mogelijk gemaakt.
De eerder toegekende verlenging verloopt per 01 augustus 2021, gezien deze datum midden in het vaarseizoen valt heeft ILT besloten toe te staan dat het certificaat mag worden verstrekt tot maximaal 01 maart 2022.

Dit certificaat mag worden verstrekt indien wordt voldaan aan de volgende voorwaardes:
– Er heeft een volledig onderzoek te water liggend plaats gevonden;
– Uit dossier onderzoek blijkt dat het casco en constructie een voldoende mate van veiligheid waarborgen;
– Het certificaat wordt verlengd tot maximaal 1 maart 2022. Uiterlijk voor deze datum moet het droogstaande onderzoek volledig zijn afgerond.

HIER is de meegedeelde instructie van ILT voor u ter informatie na te lezen.

Read More
Certificeren van kleine drijvende werktuigen, gebouwd na 1 juli 2009

Wijziging eisen certificering van kleine drijvende werktuigen, gebouwd na 1 juli 2009, die geëxploiteerd worden op waterwegen met een klassering lager dan CEMT klasse 1.

In bijgevoegde brief, die wij van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) hebben ontvangen staat alle informatie.

Heeft u een vaartuig dat hieraan voldoet en nog niet is gecertificeerd of heeft u hier vragen over, dan kunt u contact opnemen met één van onze inspecteurs. Zij zijn volledig op de hoogte.

Via onderstaande link vindt u alle telefoonnummers van de inspecteurs:

Inspecteur in de buurt – NBKB

Read More