Posts by Laila Rodriguez

NBKB zoekt een Financieel en Administratief Medewerker (m/v)

Het NBKB heeft een vacature voor een:

Financieel en Administratief Medewerker (m/v) (32 tot 40 uur/week)

De organisatie

Het NBKB bestaat uit een professioneel team van inspecteurs en administratief medewerkers die gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor het uitvoeren van scheepsinspecties in de binnenvaart en het afgeven van de bijbehorende certificaten in binnen- en buitenland. Jaarlijks worden meer dan 1500 schepen geïnspecteerd uitgevoerd namens de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). Het NBKB is een door de Raad voor Accreditatie (RvA) geaccrediteerde organisatie.

Het NBKB voert tevens interne audits uit, organiseert expertdagen voor de NBKB inspecteurs, informeert over wijziging van wet- en regelgeving en neemt deel aan overleggen met o.a. de overheid m.b.t. wet- en regelgeving.

De Functie
Als Financieel en Administratief Medewerker ben je verantwoordelijk voor diverse administratieve werkzaamheden, zoals het opmaken van officiële documenten. Daarbij hoort contact onderhouden met de bijna 40 NBKB-inspecteurs en de overheid (ILT) over lopende inspecties, certificaat- en klantgegevens, maar ook zul je regelmatig de telefoon beantwoorden met vragen van scheepseigenaren over het certificeringsproces Daarnaast ben je medeverantwoordelijk voor de financiële administratie, je zorgt voor het tijdig uitbetalen van rekeningen en het verwerken van facturen. Omdat we maar een klein bedrijf zijn horen allerlei uiteenlopende kantoorwerkzaamheden bij je functie. Je verifieert rapportages zoals veiligheidsinspecties en cascorapportages. En je legt de resultaten vast in het speciaal voor het NBKB ontwikkelde Binnenvaart Certificatie Systeem (BCS) computersysteem. Natuurlijk krijg je de ruimte om je eigen draai aan je functie te geven en je te ontwikkelen binnen je functie.

Het Profiel

De NBKB administratie is een klein team. Wij zoeken een Administratief Medewerker die goed in teamverband kan werken. Hij/zij dient te beschikken over:

 • Affiniteit met officiële documenten;
 • Uitstekende kennis van de Nederlandse taal in woord en geschrift;
 • Goede typevaardigheid;
 • Ervaring met financiële administratie of bereid zijn dat te willen leren;
 • Zelfstandige werkwijze, maar ook goed in teamverband kunnen werken;
 • Creativiteit, initiatief nemen (je dingen eigen maken) en oplossingsgericht;
 • Goede communicatieve vaardigheden , je bent tenslotte het eerste aanspreekpunt;
 • Accuratesse, waarbij je onder drukke omstandigheden nauwkeurig blijft werken;
 • Enthousiasme, gedrevenheid en dienstverlenend (werk uit handen willen nemen);
 • Kennis van binnenscheepvaart- en/of transportsector strekt tot aanbeveling.

Ons Aanbod
Een uitdagende en afwisselende baan (min. 32 uur)  met ruimte voor eigen initiatief, met een pakket van primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals onder andere een standaard 13de maand, 25 + 5 roostervrije dagen op basis van een 40-urige werkweek, een premievrije pensioenopbouw en zeer gunstige secundaire arbeidsvoorwaarden. Een veelzijdige functie in een open en informele werksfeer. Salariëring afhankelijk van kennis en ervaring.

Solliciteren
Herken jij jezelf in wat wij zoeken, dan zien wij graag je schriftelijke reactie voor 1 januari 2023 tegemoet met je motivatie en cv, gericht aan mevrouw H.A.J. Huizenga op e-mailadres h.huizenga@nbkb.nl.

Voor eventuele nadere informatie of vragen kun je contact met ons opnemen via 010- 302 20 50.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Read More
Tijdelijke Verlenging certificaten Passagiersschepen

ILT heeft voor passagiersschepen waarbij na 15 maart 2020 het certificaat afliep een tijdelijke verlenging van de certificaten mogelijk gemaakt.
De eerder toegekende verlenging verloopt per 01 augustus 2021, gezien deze datum midden in het vaarseizoen valt heeft ILT besloten toe te staan dat het certificaat mag worden verstrekt tot maximaal 01 maart 2022.

Dit certificaat mag worden verstrekt indien wordt voldaan aan de volgende voorwaardes:
– Er heeft een volledig onderzoek te water liggend plaats gevonden;
– Uit dossier onderzoek blijkt dat het casco en constructie een voldoende mate van veiligheid waarborgen;
– Het certificaat wordt verlengd tot maximaal 1 maart 2022. Uiterlijk voor deze datum moet het droogstaande onderzoek volledig zijn afgerond.

HIER is de meegedeelde instructie van ILT voor u ter informatie na te lezen.

Read More
Certificeren van kleine drijvende werktuigen, gebouwd na 1 juli 2009

Wijziging eisen certificering van kleine drijvende werktuigen, gebouwd na 1 juli 2009, die geëxploiteerd worden op waterwegen met een klassering lager dan CEMT klasse 1.

In bijgevoegde brief, die wij van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) hebben ontvangen staat alle informatie.

Heeft u een vaartuig dat hieraan voldoet en nog niet is gecertificeerd of heeft u hier vragen over, dan kunt u contact opnemen met één van onze inspecteurs. Zij zijn volledig op de hoogte.

Via onderstaande link vindt u alle telefoonnummers van de inspecteurs:

Inspecteur in de buurt – NBKB

Read More
Stagnatie afgifte binnenvaartcertificaten

Als gevolg van een storing in het overheidssysteem van ILT (Wio-B) is het momenteel niet mogelijk om certificaten af te geven of administratieve wijzigingen door te voeren. De berichtgeving van ILT is dat de storing mogelijk tot 1 november zal duren.

Indien dit problemen voor u oplevert kunt u contact opnemen met ILT op 088 – 489 00 00 of via https://www.ilent.nl/contact

Onze excuses voor het ongemak.

Read More
Herziene tarieflijst NBKB per 1 juli 2022

Als stichting heeft het NBKB geen doel om winst te maken, maar ook wij worden geconfronteerd met kostenstijgingen.
Ondanks dat wij begin dit jaar nog hebben gemeld de tarieven niet te verhogen, zijn wij genoodzaakt de tarieven per 1 juli 2022 te verhogen met 4%.

Klik hier voor de tarieflijst.

Read More
Even Voorstellen – Miriam van der Zalm, Kwaliteitsmanager

Ik ben een echte landrot, maar vanuit mijn woonplaats Gouda kan ik niet om het water en de binnenvaart heen. Met werkplekken aan de Gouwe / Hollandse IJssel, de Nieuwe Maas en de Schie, heb ik altijd zicht gehad op het water en de bedrijvigheid hierop.

Ik ben na mijn studie Bedrijfseconomie gaan werken bij Leaseplan Nederland en daar ben ik met ISO 9001 certificering en kwaliteitsmanagement in aanraking gekomen.

In 2011 heb ik aan de wieg gestaan van de oprichting van Applus RTD Certification BV., een zusterbedrijf van de Röntgen Technische Dienst (RTD) in Rotterdam. Zij is aangewezen door I-SZW en geaccrediteerd door de RvA als Keuringsinstelling en Notified Body (NoBo) voor Drukapparatuur, Laskwalificaties, Buisleidingen en recentelijk Opslagtanks onder ISO 17020.

Op 14 maart jl. ben ik begonnen bij het NBKB als Kwaliteitsmanager en ben ik verantwoordelijk voor alle aspecten rondom kwaliteit: borgen van de processen, de vakdeskundigheid, continuïteit en samen met het management er voor zorg dragen dat het NBKB blijft voldoen aan de eisen die de toezichthouders aan het NBKB stellen.
Kwaliteit en goed vakmanschap, het is en blijft ‘mensenwerk’ en is gebaseerd op een goede samenwerking, waarbij we voldoen aan de eisen en verwachtingen van onze opdrachtgevers.

Read More
Handhaving op geldigheid van documenten i.v.m. Covid-19

In aansluiting op onze publicatie van 8 september 2020 informeren wij u over de nu nog bestaande mogelijkheid tot gebruikmaking van de overgangsbepalingen voor Rijn certificaten die geldig waren tot 15 maart 2020.

Let op: als vanwege COVID-19 de geldigheid van uw documenten dreigt te verlopen of als deze al zijn verlopen en u gebruik wilt maken van het uitstel, is het advies om snel in actie komen en contact op te nemen met uw certificerende instelling. Doorlopende geldigheidsduur van het certificaat van onderzoek is erg belangrijk, onder meer vanwege het recht op overgangsbepalingen.

Tijdens de eerste corona-golf heeft de ILT via een verklaring aangegeven tijdelijk niet meer te handhaven op de geldigheidsduur van certificaten vanwege COVID-19. In september is deze werkwijze gewijzigd. De ILT zal nog steeds tijdelijk niet handhaven op overschrijding van geldigheidsduur van documenten in de binnenvaart, maar hier wordt wel een aantal voorwaarden aan gesteld.

Voorwaarden niet handhaven op overschrijding van geldigheidsduur van documenten:

 •  De veiligheid en veilige vaart mag niet in het gedrang komen.
 • De vereiste documenten waren op 15 maart 2020 geldig.

Wat is daarvoor nodig?

 • Aantonen dat het vanwege Covid maatregelen niet of moeilijk mogelijk was om te voldoen aan inspectie, keuring of certificering, plus
 •  Een stappenplan waarin wordt aangegeven hoe binnen 6 maanden na afloop van document inspectie, keuring of certificering kan worden uitgevoerd.

Afhankelijk van het type certificaat van het schip moeten de hier bovengenoemde onderbouwing en stappenplan tijdig bij uw klassenbureau of keuringsinstantie ingediend zijn. Voor schepen met een Certificaat van Onderzoek voor de Rijn moeten bovengenoemde documenten voor 23 november 2020 zijn ingediend.

Belangrijk:
Houdt u er rekening mee dat ook als u gebruik maakt van de hier boven genoemde mogelijkheid de ingangsdatum van het verlengde certificaat gelijk is aan de verloopdatum van het huidige certificaat.
Voor meer informatie over deze werkwijze verwijzen we u naar deze website van ILT.

Read More
NBKB tarieven 2022

Als stichting heeft het NBKB geen doel om winst te maken. Het NBKB stelt elk jaar de tarieven vast voor het nieuwe jaar. Deze tarieven zijn gebaseerd op het verwachte aantal af te geven certificaten voor dat jaar. Het NBKB heeft de tarieven, mede door een efficiëntere manier van werken, voor 2022 gelijk kunnen houden aan 2021.

Read More
Geldigheidsduur certificaten i.v.m. Covid-19

In aansluiting op onze publicatie van 8 december 2020 geven wij u de informatie over de geldigheid van certificaten, die wij van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) hebben ontvangen.

De scheepseigenaar waarvan het certificaat tussen 16 maart en 31 december 2020 is verlopen en die nog niet zijn overgegaan tot her-certificering zullen van ILT een brief ontvangen waarin staat dat voor 1 februari 2021 een aanvraag bij de keuringsinstantie moet zijn ingediend om in aanmerking te komen voor de overgangsbepalingen. Het vaartuig moet dan op 31 juli 2021 zijn voorzien van geldige certificaten.

Indien op 31 juli 2021 het vaartuig niet is voorzien van geldige certificaten, dan zal het vaartuig geen gebruik meer kunnen maken van de overgangsbepalingen.

Tot 1 augustus 2021 zullen er geen handhavende inspecties worden uitgevoerd aan boord van deze schepen, mits de brief van ILT kan worden getoond. De brief moet dus bij de scheepspapieren worden bewaard.

Indien u hierover vragen heeft, kunt u een inspecteur benaderen. Zij zijn volledig op de hoogte.

Via onderstaande link vindt u alle telefoonnummers van de inspecteurs:

Inspecteur in de buurt – NBKB

Read More
MOTORENTABEL NRMM/CCR

Motorentabel

ILT heeft een document gemaakt om de complexe wetgeving van de verordening 2016/1628 voor de binnenvaart te verduidelijken. Verordening 2016/1628 gaat over de emissiegrenswaarden van verbrandingsmotoren.

Het doel is om op een eenvoudige manier vast te leggen welke motoren ingebouwd mogen worden. Daarvoor zijn er naast deze inleiding twee tabbladen beschikbaar in Excel. Het eerste tabblad is een invulblad waarmee kan worden gekozen welk type motor geplaatst moet worden alsmede het tijdstip van inbouwen. Het tweede tabblad geeft een totaaloverzicht weer dat (met kennis van de materie) ook gebruikt kan worden om te beoordelen welke motoren ingebouwd mogen worden.

Voor de motorentabel met invulblad KLIK HIER.

Deze motorentabel wordt niet door ILT op hun website geplaatst. KLIK HIER voor de informatie van ILT hierover.

Een lijst van door de CESNI / CCR goedgekeurde motoren en hun teststandaard kunt u vinden op https://listes.cesni.eu/2060-nl.html

Voorts wijzen wij u erop dat bij inbouw van een nieuwe motor, een inbouwverklaring vereist is en de motor(en) moet(en) worden vermeldt in uw certificaat.

Voor het verkrijgen van een inbouwverklaring en inschrijving van de motor(en) in uw certificaat, kunt u contact opnemen een van onze inspecteurs. De lijst van inspecteurs is beschikbaar op onze site onder “Inspecteur in de buurt”.

Voor eventuele nadere informatie kunt u uiteraard ook telefonisch contact opnemen met ons.

Read More