Nieuws

Nadere uitleg t.b.v. de certificering van pleziervaartuigen en drijvende werktuigen

In 2006 is besloten dat er één set aan voorschriften komt voor alle binnenwateren in Europa. Tot 2018 eerst voor de communautaire wateren exclusief de Rijn en vanaf oktober 2018 voor alle binnenwateren inclusief de Rijn. Om dit mogelijk te maken moest een keuze worden gemaakt volgens welk regime, welke schepen certificaatplicht zouden krijgen. In 2006 is gekozen voor de systematiek van de Rijnvaart, L≥20m of LxBxT≥100m3 of behorende tot een specifieke categorie. Als gevolg van deze keuze kregen pleziervaartuigen en drijvende werktuigen certificaatplicht. Voor deze groep schepen is een overgangstermijn gegeven van tien jaar, vanaf 20-12-2008 tot 30-12-2018.

Read More
Termijn aanmelding voor verkrijgen van ‘Verklaring drijvend werktuig/pleziervaartuig’ verstreken

Eigenaren van pleziervaartuigen en drijvende werktuigen konden zich tot 1 november aanmelden bij NBKB voor het verkrijgen van een ‘Verklaring drijvend werktuig/pleziervaartuig’. De aanvraagtermijn is inmiddels verstreken. NBKB dankt alle eigenaren die zich tijdig hebben aangemeld en gaat hard aan de slag met het verstrekken van de verklaringen.

Heeft u zich niet voor 1 november aangemeld en wilt u uw pleziervaartuig of drijvende werktuig wel laten certificeren, dan gaat u hier naar het aanvraagformulier.

Heeft u nog vragen? Onze inspecteurs staan u graag te woord. U vindt hier hun contactgegevens.

Read More
veranderende wetgeving voor drijvende werktuigen en pleziervaartuigen

Is uw drijvende werktuig / pleziervaartuig in de vaart vóór 2009 nog niet gecertificeerd?

Lees hier verder wat dit voor uw vaartuig betekent en wat u kunt doen.

Read More
NBKB STELT GRAAG MANAGEMENTASSISTENTE LAILA RODRIGUEZ AAN U VOOR

Laila Rodriguez (29 jaar) is sinds 1 februari 2017 werkzaam bij het NBKB als Managementassistente.

Read More
NBKB versnelt de keuring van drijvende werktuigen

Koppelpontons, ze komen vaak van pas. De drijvende werktuigen zorgen ervoor dat we al onze machines en ander materiaal kunnen gebruiken op het water. Het nadeel is dat de keuring van zo’n ponton een hele tijd in beslag neemt. Zou het niet handiger zijn als het allemaal veel sneller kon?

Read More
NBKB wenst u prettige feestdagen

kerstboom kantoor

Het NBKB wenst u prettige kerstdagen en een voorspoedig 2017.

Ook in het nieuwe jaar zal NBKB zich ten volle inzetten om de certificering van binnenvaartschepen efficiënt en deskundig uit te voeren.

Het NBKB-kantoor is gesloten op maandag 26 december 2016.

Read More
Het NBKB stelt graag nieuwe medewerker Jonathan Romero aan u voor

Het aantal uit te voeren inspecties blijft toenemen bij NBKB. Daarom heeft NBKB versterking op technisch vlak nodig. Zodoende heeft NBKB een nieuwe medewerker aangenomen, zodat de werkzaamheden bij het NBKB professioneel, snel en efficiënt uitgevoerd worden.

Jonathan Romero zal binnen het NBKB deze werkzaamheden gaan vervullen. Jonathan is 27 jaar, geboren en deels getogen in Caracas, Venezuela, maar al vanaf zijn 10de woonachtig in Nederland.

Read More
NBKB in volle vaart

Er zijn de laatste weken nogal wat ontwikkelingen gaande bij NBKB. Zo is er een nieuwe collega bijgekomen om het team te versterken. Ook is het NBKB inmiddels volledig operationeel vanaf de nieuwe locatie.

Read More
Even voorstellen: Manuela Plasschaert – Rodrigues

Sinds 5 oktober 2015 is Manuela Plasschaert – Rodrigues werkzaam als Financieel administratief medewerkster bij het NBKB.

Read More
Audit NBKB door Raad voor Accreditatie goed verlopen

Ook dit jaar heeft NBKB de accreditatie goed doorlopen en heeft de Raad voor Accreditatie deze met een jaar verlengd.

Read More