Verklaring drijvend werktuig / pleziervaartuig

Toelichting

Vul de gegevens zo volledig mogelijk in.

Na het versturen van de aanvraag ontvangt u een bevestiging.

BELANGRIJK
Stuur de volgende documenten mee met uw aanvraag:
een getekende opdrachtbevestiging
een eigendomsverklaring met correcte adresgegevens (zoals: kadaster, notariële akte of aankoopbewijs)

Zonder getekende opdrachtbevestiging en eigendomsverklaring kan uw aanvraag niet in behandeling worden genomen.Opdrachtbevestiging NBKBLees hier meer over de wettelijke eisen.

aanvraagformulier

Gegevens aanvrager
Factuuradres
ContactgegevensGegevens bestaand schipOverige opmerkingen

Bijlagen

Voeg de getekende opdrachtbevestiging en eigendomsverklaring (zoals: kadaster, notariële akte of aankoopbewijs) bij. Zonder getekende opdrachtbevestiging en eigendomsverklaring kan uw aanvraag niet in behandeling worden genomen.


Ondertekening
  • Ondertekenende aanvrager dient bevoegd te zijn om in naam van de onderneming te handelen en verklaart de vragen op dit formulier naar waarheid te hebben ingevuld.
  • De onderneming (genoemd bij Naam onderneming) verplicht zich na ondertekening om alle kosten die betrekking hebben op de aanvraag te betalen.

captcha

Laatst gewijzigde Wiki documenten »